Zoom

DO-anmälningar kring funktionsnedsättning ökar: ”Tror att problemet är större än vad vi vet”

De flesta anmälningar om diskriminering som DO har fått in under förra året rör funktionsnedsättning.

Under de senaste åren har anmälningarna om diskriminering av personer med olika typer av funktionsnedsättning ökat. En ny enkät från organisationen DHR visar även att majoriteten av deras medlemmar har upplevt att de har blivit bortsorterade i rekryteringar på grund av sina funktionsnedsättningar.
– Jag tror att problemet är större än vad vi vet. De som går till DO är de som orkar, säger Rasmus Isaksson, som själv har gjort en anmälan om diskriminering vid en rekrytering.

Syre har tidigare berättat om organisationen DHR:s (delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet) medlemsenkät, som visar att en stor del av deras medlemmar upplever att deras funktionsnedsättning någon gång i livet har påverkat huruvida de fått – eller inte fått – en anställning.

Även antalet anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, DO, kring diskriminering av personer med funktionsnedsättningar har ökat under de senaste åren. Av de anmälningar om diskriminering som inkom 2021 handlade 37 procent om diskriminering kring funktionsnedsättning.

En av dem som har gjort en DO-anmälan är Rasmus Isaksson. Han har använt rullstol hela livet och har ofta upplevt att han bemöts annorlunda vid rekryteringssituationer.

– Tidigare har jag valt att inte skriva i ansökan att jag använde rullstol, utan jag berättade det först när jag blev kallad till intervju. Men ibland när jag sedan har varit på intervjuer har det ändå blivit mycket fokus på funktionsnedsättningen, även om jag inte har lyft frågan själv, säger han och fortsätter:

– Då ringer varningsklockor för mig. Jag söker ju medvetet inte jobb som jag vet att jag inte skulle klara av. Frågan blir alldeles för stor, även om den tas upp av omtanke.

Sökte över hundra jobb

Rasmus har under åren arbetat mycket med frågor som rör funktionsnedsättningar och har bland annat varit förbundsordförande i DHR. Det är tydligt när han ansöker om jobb att han själv har en funktionsnedsättning, menar han. Han började se ett mönster när hans tidigare tidsbegränsade anställning höll på att löpa ut och det var dags att söka nya jobb.

– Det är en besvärlig situation. Jag har bra meriter, erfarenhet och utbildning och började söka nytt jobb i god tid. Jag sökte över hundra jobb, men började inse med tiden att jobb som jag borde ha haft goda chanser till gick till andra. Jag tog som vana att börja begära ut ansökningshandlingarna och det fanns tveksamheter i ganska många sammanhang. De flesta valde jag att inte reagera på. Man orkar inte driva alla fall, det tar mycket tid och energi, säger han.

Rasmus Isaksson har länge upplevt att han har blivit behandlad annorlunda vid rekryteringar på grund av att han använder rullstol
Rasmus Isaksson har länge upplevt att han har blivit behandlad annorlunda vid rekryteringar på grund av att han använder rullstol. Foto: Privat

”Problemet är större än vad vi vet”

Ett av fallen valde han dock att anmäla till DO.

– Det var ett fall där jag begärde ut handlingar och såg att den som fick jobbet hade sämre erfarenheter och inga högskolepoäng. Det kändes viktigt att anmäla eftersom det var så uppenbart. Det stod i annonsen att de krävde ett visst antal poäng, vilket personen som fick jobbet inte hade. Jag hade det de frågade efter och hade själv inte ens blivit kallad till intervju. Jag kontaktade dem och frågade varför, men då fick jag något konstigt svar om att jag kunde söka andra jobb. Så jag tog det vidare.

Rasmus väntar nu på svar på om hans anmälan kommer att utredas. Under tiden har han fått ett annat jobb, men vill ändå uppmärksamma diskrimineringen som många personer med funktionsnedsättning upplever – både vid rekryteringar och i vardagen.

– Jag tror att problemet är större än vad vi vet. Det finns inga metoder för att se i hur stor omfattning diskriminering faktiskt sker. De som går till DO är de som orkar. När jag sökte jobb var det ofta jag kände en olustkänsla. Man kan inte agera på varenda fall. Jag skulle bli ganska bitter i så fall. Samtidigt som man inte vill ge sig för lätt.

Varför tror du att det är så här?

– Jag tror att det kan vara djupare än hur det pratas om det i debatten. Folk är inte helt insatta i vad de kan förvänta sig av en person med en funktionsnedsättning och med vilken kvalitet vi kan utföra jobbet. Jag får nästan lika mycket beröm för att jag kan öppna en dörr själv som att jag tränar på gym sex gånger i veckan. Det tror jag också har att göra med normalisering. En föreställning är nog också att vi ibland ses som sjuka eller risk för att bli mer sjuka än andra men så är det inte. Att ha en funktionsnedsättning behöver inte vara synonymt med att man är sjuk eller har en dålig hälsa. Sådana saker tror jag vi behöver prata om mer i samhället.

 Vad krävs mer från samhället för att det här ska förändras?

– Alla måste jobba mer med olika saker. Även vi som själva har funktionsnedsättningar. Vi måste våga följa våra drömmar och inte ge upp. Det är såklart lättare sagt än gjort, en konsekvens av utestängning kan bli att man så småningom ger upp. Men det kan bli en god cirkel om olika personer syns på olika tjänster i arbetslivet. Det kommer också att bli vanligare att se personer med funktionsnedsättningar på stan. Det har redan blivit mer normaliserat om man jämför med för 40-50 år sedan. Det handlar om att vi måste lämna gamla föreställningar bakom oss.

Läs mer:

Arbetssökande med nedsatt rörlighet sorteras bort

DO-anmälningar om funktionsnedsättning

Antal inkomna anmälningar till DO har ökat kraftigt under de senaste åren. Inkomna anmälningarna år 2021 är det klart högsta antalet de senaste sju åren

Anmälningar om diskriminering handlar oftast om diskriminering i samband med funktionsnedsättning. Av de anmälningar om diskriminering som inkom 2021 handlade 1 212 anmälningar (37 procent av alla anmälningar) om diskriminering kring funktionsnedsättning

Enligt DO tycks flera samhällshändelser och företeelser har bidragit till ökningen i antal anmälningar kring diskriminering i samband med funktionsnedsättning. Många har bland anmält att personer med autism eller
adhd uteslutits från möjligheten att prövas för militär tjänstgöring eller
att antas till polisutbildningen. Det har även kommit in många anmälningar kopplade till covid-19, som till exempel upplevd diskriminering i hälso- och sjukvården

22 procent av anmälningarna som DO har fått in inom området arbetsliv handlar om funktionsnedsättning

Källa: Diskrimineringsombudsmannen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV