Radar · Arbetskritik

Bemanningsföretag arbetsgivare åt Foodora-bud

Budets arbetsgivare var egenanställningsföretaget, som i sin tur är ett bemanningsföretag, beslutade Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen har fastslagit att ett Foodora-bud var anställt av ett egenanställningsföretag, som i sin tur bör betraktas som ett bemanningsföretag. En symboliskt viktig dom, menar Transportarbetareförbundet. 

En tvist mellan Transportarbetareförbundet och budföretaget Foodora avgjordes på onsdagen i Arbetsdomstolen. Frågan gällde huruvida en av förbundets medlemmar fortfarande var anställd hos Foodora när denne blev uppsagd, eller ifall det rörde sig om en behovsanställning hos ett bemanningsföretag.

Medlemmen hade anställts av Foodora som bud, men blev efter ett tag uppmanad att ingå avtal med ett så kallat egenanställningsföretag, Pay salary. Enligt domen hade medlemmen under den aktuella perioden fortfarande tillgång till Foodoras lokal, arbetskläder och utrustning och var ”underkastad arbetsledning och kontroll av Foodora”. Men när personen blev avskedad hävdade Foodora att denne inte längre var anställd av bolaget utan av Pay salary och uthyrd till Foodora.

Ökad möjlighet till kollektivavtal

Fallet har alltså handlat om vem som var arbetsgivare, och domstolens bedömning är att medlemmen var anställd av företaget Pay salary och inte av Foodora. Domen fastställer även att Pay Salary är ett bemanningsföretag.

– Vi är ändå delvis nöjda med domstolens beslut. Egenanställningsföretag går nu att betrakta som bemanningsföretag och inom bemanning har vi kollektivavtal. Målet är av principiellt värde och är symboliskt viktigt. Vår förhoppning är att målet krattar väg för någon form av praxis i Sverige, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande, till tidningen Proffs.

Läs mer:

Transport mot Foodora i Arbetsdomstolen: Anställd eller inte?