Radar · Miljö

Beslut om stadsmotorväg ska överklagas

Mer motorväg i Stockholm är ingen bra idé tycker Naturskyddsföreningen, som nu säger att de tänker överklaga dagens besked om att Trafikverket fastställer vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn.

Trafikverket ger grönt ljus till ett omtvistat motorvägsbygge i Stockholm. Men Naturskyddsföreningen vill se det hävt och tänker överklaga.
– Nya motorvägar som ökar trafiken är inte vad Sverige behöver om vi ska sänka utsläppen, säger David Kihlberg, chef för organisationens klimat- och juridikavdelning i ett uttalande.

Det har minst sagt stormat kring det planerade motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn. En 20 kilometer motorväg mellan Kungens kurva i Stockholm och Jordbro i södra Stockholm. Miljöaktivister har gjort sitt bästa för att få det stoppat och Naturskyddsföreningen har kallat det Sveriges sämsta investering, då det väntas öka utsläppen. Men projektet som ska förbättra säkerheten på den olycksdrabbade sträckan har fortsatt att röra sig genom byråkratins kvarnar.

Under onsdagen stod det klart att det spottats ut på andra sidan, efter Trafikverket fastställt vägplanen. En prövning inom myndigheten, som resulterat i grönt ljus. Trafikverkets projektchef Alexandra Stassais Söderblom, beskriver det som ett ”tårtläge” för Dagens industri.

– Det är en signal till marknaden, nu vet man att det här steget har tagits, säger hon.

”Kan inte vara nästa steg”

Men Naturskyddsföreningen ser ingen anledning att fira. Istället slipar organisationens tjänstemän sina juridiska verktyg för att stoppa bygget, som annars väntas pågå till 2034. Att Trafikverket själva konstaterat att bygget både motverkar det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045 och miljökvalitetsmålet ”begränsad klimatpåverkan”, tror de kan komma till användning.
 
– Det bryter mot Klimatlagen och miljöbalken, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

Överklagan ska göras till regeringen.

– På bara några veckor har regeringen bland annat meddelat att reduktionsplikten samt skatten på bensin och diesel ska sänkas. Ändå menar regeringen att Sveriges klimatambitioner ligger fast. Om de menar allvar med klimatarbetet, kan inte Trafikverkets planer på att bygga ut den här stadsmotorvägen vara regeringens nästa steg, säger Josia Hort.

Naturskyddsföreningen har fram till 12 december på sig att överklaga beslutet till regeringen. Regeringens beslut kan sedan rättsprövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV