Radar · Politik

Naturskyddsföreningen: Risk för fyra förlorade år för klimat och natur

Naturskyddsföreningen är oroade över vilken miljöpolitik som en regering styrd av Ulf Kristersson (M) och Jimmie Åkesson (SD) kommer att ha.

Under kommande mandatperiod är det dags att gå från ord till handling anser Naturskyddsföreningen och skickar en att-göra-lista med 76 punkter till den kommande regeringen.

Inför valet gjorde Naturskyddsföreningen flera granskningar som visade att de flesta av de partier som nu får chansen att vara med och bilda regering, eller stödja en regering beroende på hur förhandlingarna går, det vill säga Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, har låga ambitioner i klimat- och miljöpolitiken.

Det fjärde partiet som i ett första skede får vara med och förhandla om en ny regering, Liberalerna, utgör ett undantag men är också det minsta av de fyra partierna och kommer sannolikt att få minst att säga till om.

Naturskyddsföreningen tycker att de låga ambitioner i klimat- och miljöpolitiken är oroväckande. De anser att det är mycket viktigt att Sverige inte tappar tempo i klimatomställningen, och att vi inte får ”fyra förlorade år i kampen mot naturkrisen”.

– Vi är djupt bekymrade. M, KD och SD har varit bromsklossar för en ambitiös miljöpolitik under den gångna mandatperioden och lovar nästan ingenting framåt. Tvärtom har de sagt sig vilja göra det billigare att släppa ut klimatgaser, och de motarbetar ett stärkt skydd av värdefull natur. Klimat- och naturkrisen är här och nu, det får inte bli fyra förlorade år, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Även högerväljare vill ha tuffare miljöpolitik

Samtidigt visar en Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen har beställt att det finns ett starkt stöd bland svenska folket för en tuffare klimat- och miljöpolitik, även bland de väljare som röstar på Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Exempelvis i följande frågor:

”Det är viktigt att regeringen för en politik som bevarar naturen och den biologiska mångfalden”

M 79%
L 88 %
KD 86 %
SD 77 %

”Bidrag, stöd och skattelättnader ska inte ges till verksamhet som har stor påverkan på klimat och miljö”

M 60 %
L 60 %
KD 46 %
SD 53 %

”Skatterna borde höjas för verksamheter som har stor påverkan på klimat och miljö”

M 47 %
L 64 %
KD 47 %
SD 44 %

– Väljarna är oroliga för klimatförändringarna och en stor majoritet vill ha en politik som bevarar naturen och den biologiska mångfalden. Nu hoppas vi att alla partier hörsammar väljarnas åsikter och oro. Det finns dessutom höga förväntningar på Sverige inför ordförandeskapet i EU, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Skickar att-göra-lista till politikerna

För att få partierna i det nya högerkonservativa blocket att få upp farten i det gröna reformarbetet har Naturskyddsföreningen satt samman en miljöpolitisk att-göra-lista med 76 åtgärdsförslag till partierna på åtgärder för kommande mandatperiod.

På klimatområdet behövs exempelvis ökade ansträngningar för att begränsa uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet och Sveriges klimatpåverkan behöver minska snabbare.

En annan viktig del i klimatomställningen är effektiva och hållbara energi- och transportsystem. För att minska utsläppen, skydda ekosystemen och göra oss oberoende av fossil energi måste energi- och transportsystemen effektiviseras och ställas om. Nödvändiga åtgärder i närtid inkluderar ett skarpt fossilförbud från 2030.

När det gäller lantbruket vill Naturskyddsföreningen uppmana till att använda jordbrukarstöden, livsmedelsstrategin och krisåtgärder för att säkra ett hållbart lantbruk.

Ett viktigt fokus för skogspolitiken behöver enligt Naturskyddsföreningen vara omställningen till ett naturnära skogsbruk.

”Politiken måste skapa incitament och besluta om styrmedel som gör det lönsamt för markägare att ställa om till ett naturnära skogsbruk, ge stöd EU:s satsningar på skog och biologisk mångfald, samt genomföra en bred översyn av den svenska skogspolitiken”.

Vidare anser de att PFAS måste förbjudas.

”En lång rad olika industrikemikalier hittas nu i blodet hos människor, och svenska ungdomar har bland de högsta halterna PFAS i Europa”.

Två andra frågor som Naturskyddsföreningen anser är centrala ur ett globalt rättviseperspektiv är att behålla biståndet på en procent av bruttonationalinkomsten (BNI), samt att säkra våra åtaganden under Parisavtalet vad gäller additionell klimatfinansiering.

Naturskyddsföreningens lista har skickats till samtliga riksdagspartier.

Läs mer:

Ny analys: Sex av åtta partier missar helt Parisavtalets 1,5-gradersmål

”Ta ställning för oss unga och klimatet i valet – nästa gång är det försent”

Så kan din röst bli en fackla i den brinnande skogsfrågan