Radar · Miljö

EU-utskott röstar ned taxonomi

EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L) är besviken efter dagens omröstning i två av EU-parlamentets utskott, som hon menar skickar en signal om att gas och kärnkraft inte ska räknas som hållbart.

Med 14 rösters övervikt har EU-parlamentets miljö- och ekonomiutskott röstat ned kommissionens förslag att klassa gas och kärnkraft som hållbara investeringar.

Med siffrorna 76 mot 62 och 4 som avstod röstade EU-parlamentariker från de två utskotten mot förslaget att klassa gas och kärnkraft som gröna investeringar, skriver Europaportalen.

Majoriteten i utskotten menar att gas och kärnkraft inte lever upp till kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. De kräver att förslaget från kommissionen skickas på remiss och genomgår konsekvensanalyser.

– I dag stod ledamöter från Europaparlamentet upp för Ukraina genom att rösta emot förslaget att gynna Putins krigsmassa med mer pengar, säger Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace i ett pressmeddelande.

Även Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, gläds över beslutet. 

– Fossilgas är inte hållbart. Om det är något som Rysslands invasion av Ukraina visar så är det hur skadligt ett beroende av fossilgas är. Det är bra att miljöutskottet nu vill stoppa förslaget, säger han i ett uttalande.

"Tungt ansvar"

I början av juli ska parlamentet som helhet också rösta om taxonomin.

– Jag hoppas att mina kollegor tar sitt förnuft till fånga, lyssnar på miljöutskottets rekommendation och stoppar det här. Men det kommer vara jämnt och varje röst spelar roll. Jag utgår därför ifrån att mina svenska kollegor också vill minska EU:s beroende av fossilgas, säger Pär Holmgren. 

Men för Karin Karlsbro, EU-parlamentariker för Liberalerna, är dagens beslut en besvikelse. I det förslag som utskottet nu röstat ned ställs krav på bland annat koldioxidinfångning och -lagring på vägen fram till utfasningen som villkor för gasens roll under transitionsperioden, skriver hon i ett uttalande.

Som liberal vill jag så klart helst se en taxonomi som bygger på endast vetenskapliga kriterier, utan politiska bedömningar, och där har gas inte någon plats. Men den politiska situationen i EU är en verklighet och vi behöver förhålla oss till den. Att säga nej till taxonomin är inte att säga nej till gasen, det är att säga nej till kärnkraften, säger Karin Karlsbro och fortsätter:

– Klimatkrisen är akut, liksom situationen för Europas energiförsörjning, inte minst i skuggan av Rysslands krig mot Ukraina. Det vilar ett tungt ansvar på de som stoppar alla förslag. 

Läs mer:

Bakläxa från EU-parlamentet i klimatomröstning