Radar · Miljö

Bakläxa från EU-parlamentet i klimatomröstning

Stora delar av industrins utsläpp regleras i EU:s utsläppshandel.

Onsdagens många omröstningar på klimatområdet i EU-parlamentet började med ett rungande nej på det förslag som utskottet tagit fram om handeln med utsläppsrätter. Men motiven varierar.
– Vi gröna kommer aldrig stödja en linje som innebär sänkta klimatambitioner, säger EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP).

Att reformera och skärpa reglerna i ETS-systemet, EU:s handelssystem för utsläppsrätter, ingår i EU:s klimatpaket Fit for 55 som EU-kommissionen presenterade förra året. Men dagens omröstning i EU-parlamentet visade att en majoritet av parlamentarikerna inte var nöjda med det jobb som miljöutskottet gjort under ledning av kristdemokraten Peter Liese. 340 röstade mot förslaget och 265 för. På nejsidan stod bland annat extremhögern, socialdemokratiska gruppen och de gröna.

Jakop Dalunde (MP) menar att utskottet velat ändra det ursprungliga förslaget i så hög grad att det blev sämre än kommissionens förslag.

– Vi gröna kommer aldrig stödja en linje som innebär sänkta klimatambitioner, gratis utsläpp långt in i framtiden och en politik oförenlig med Parisavtalet. Så enkelt är det, säger han i ett mail till Syre.

Han är besviken på utfallet.

– Jag hade såklart hoppats på att EU-parlamentet landat i ett förslag som en progressiv majoritet hade accepterat. Men det här är en viktig signal till parlamentets konservativa huvudförhandlare att han måste börja samarbeta med gröna och socialdemokrater om de ska få något gjort i EU-parlamentet. Att förlita sig på extremhögern kan aldrig bli en framgångsrik strategi.

Tillbaka till utskottet

Det tydliga och oväntade avslaget innebär nu att hela ärendet återigen går tillbaka till miljöutskottet som får ta fram ett nytt förslag som kan accepteras av en majoritet.

Från flera andra parlamentariker hörs en besvikelse över omröstningen, om än av olika anledningar.

”Socialdemokratiska gruppen gjorde alltså gemensam sak med extremhögern och extremvänstern och fällde hela ETS. Att kalla det oansvarigt är bara förnamnet”, skriver EU-parlamentariker Jessica Polfjärd (M) på Twitter.

Karin Karlsbro (L) är inne på samma linje. I ett mail kritiserar hon att center/höger-gruppen EPP valde att överge en kompromiss med flera mitt-grupper och istället gå på den högerextrema linjen.

”Det är skamligt. De konservativa måste inse att vi behöver få en ambitiös klimatpolitik på plats, både för att rädda klimatet och för att värna EU:s fortsatta konkurrenskraft”, skriver hon och fortsätter:

”Att socialdemokraterna sedan, i slutvoteringen av hela förslaget, väljer att kroka arm med parlamentets både höger- och vänsterextremister för att fälla hela förslaget är oansvarigt. Vänstersidan måste acceptera att de behöver kompromissa för att alls nå några framsteg i klimatarbetet.”

"Dåliga uppgörelser"

Socialdemokratiska EU-parlamentarikern Jytte Guteland ser det ur ett annat perspektiv:

”De konservativa (EPP) kan inte göra dåliga uppgörelser för klimatet med extremister i ytterhögern och sedan lita på att vi, i slutomröstningen, ska rösta igenom det i parlamentet. Nu får utskottet arbeta om det här”, twittrar hon.

Centerpartistiska Emma Weisner skriver i ett mail att hon är djupt besviken:

”De rödgröna har motarbetat oss sedan dag ett gällande att fler ska betala för sina utsläpp, medan de konservativa har motarbetat oss angående den totala utsläppsminskningen. Jag har under förhandlingarna drivit igenom både en utvidgning och en ambitionshöjning. Vi lämnar nu Strasbourg utan en plan för att uppnå 1,5-gradsmålet. För det kan vi tacka Socialdemokraterna och MP.”

Läs mer:

EU röstar om klimatförslag