Radar · Miljö

Skydda skogen överklagar motorvägsbygge

Den planerade motorvägen är oförenlig med miljöbalken och klimatlagen, menar Skydda skogen.

Föreningen Skydda skogen har överklagat Trafikverkets beslut att ge klartecken för motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn. Den planerade vägen strider både mot miljöbalken och klimatlagen, skriver föreningen i sitt överklagande.

Protesterna mot det planerade motorvägsbygget har pågått under lång tid, och Skydda skogen är inte de enda som överklagar Trafikverkets beslut. I november skrev Syre om att Naturskyddsföreningen var i färd med att överklaga. Både Skydda skogen och Naturskyddsföreningen menar att en ny motorväg skulle strida mot såväl miljöbalken som klimatlagen.

Skydda skogen skriver också att beslutet strider mot Sveriges åtaganden enligt EU:s art- och habitatdirektiv och att den planerade vägen allvarligt kan skada många skogliga naturreservat.

”Vägen kommer att allvarligt skada 7 naturreservat, varav 6 ligger inom Riksobjektet Hanveden på den korta sträckan mellan Huddingevägen och Jordbro”, skriver föreningen.

I överklagan vänder de sig särskilt mot en formulering på Trafikverkets hemsida: ”Tvärförbindelsen gynnar hållbara transportalternativ som kollektivtrafik, cykel och sjöfart samtidigt som naturreservaten skyddas.”

”Att på detta sätt försköna ett vägprojekt som i huvudsak syftar till att gynna bil- och tung lastbilstrafik kan bara beskrivas som s.k. ”greenwashing””, skriver föreningen.

Framförallt är det den sista delen som föreningen vänder sig mot.

”Att skydda naturreservat genom att bygga en stor trafikled genom dem måste anses vara en ytterst ovanlig metod för att skydda natur”, skriver de.

Läs mer:

Beslut om stadsmotorväg ska överklagas

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV