Radar · Politik

”EU-ordförandeskap ska trygga Europas säkerhet”

Ulf Kristersson (M) säger att Sverige som ordförandeland kommer att vara förberett att agera "snabbt och resolut".

Ett grönare, säkrare och friare Europa är Sveriges prioriteringar som ordförande. Och inga toppmöten på midsommarafton.

Den första januari tar Sverige vid sitt tredje ordförandeskap i EU:s ministerråd, 2001 respektive 2009 var de två tidigare gångerna.

– Kriget kommer att på ett avgörande sätt påverka hela det svenska ordförandeskapet, säger statsminister Ulf Kristersson (M) i riksdagen.

– Sverige som ordförandeland kommer att vara förberett att agera snabbt och resolut. Vårt främsta uppdrag som ordförandeland blir alltså att bidra till att trygga Europas säkerhet, säger Ulf Kristersson.

Klimatpolitiken

Enligt honom är ”ett grönare, säkrare och friare Europa” grundstommen i regeringens prioriteringar. En del av detta är klimatpolitiken.

– Att EU ska minska utsläppen med 55 procent till år 2030 är centralt för hela världens klimatomställning. EU:s paket Fit for 55 kommer att spela en avgörande roll och vår ambition är att ro förhandlingarna med detta i hamn, säger Ulf Kristersson.

EU är enligt Kristersson världsledande i klimatarbetet och den positionen vill Sverige förstärka under ordförandeskapet.

– Att EU:s institutioner enats om att fasa ut alla nya fossildrivna bilar till 2035 är ett stort kliv i rätt riktning, säger Ulf Kristersson.

En annan prioritering är att påskynda EU:s elektrifiering, till exempel genom att få en ny batteriförordning på plats och genom fortsatta förhandlingar för att öka den fossilfria energiproduktionen.

"Alla beredda att diskutera"

Kristersson uppmanade också till ”ett mått av samling här hemma”.

– Precis som 2001 och 2009 både hoppas och förväntar jag mig att hela riksdagen känner ansvar för Sveriges ordförandeskap.  I gengäld kommer regeringen vara mycket aktiv med att söka bred enighet. Alla kommer inte kunna enas om allt, men regeringen kommer vilja diskutera med alla. Jag hoppas att alla också är beredda att diskutera med varandra, säger Ulf Kristersson.

Bland prioriteringarna nämner statsministern även respekten för demokratin, de individuella fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Ett svenskt ordförandeskap har en viktig uppgift i att upprätthålla dessa värden i Europa, anser statsministern.

– Därför kommer Sverige under ordförandeskapet på ett konstruktivt sätt föra rådets arbete vidare i artikel 7-förfaranden och stå upp för EU:s rätt att villkora utbetalningar av gemensamma medel med rättsstatliga principer, säger han.

Svenska ministrar och tjänstemän kommer nu att leda ett stort antal möten under sex månader, varav drygt 150 i Sverige.

Med viss belåtenhet konstaterar Ulf Kristersson att för första gången på många år ligger det inte ett europeiskt toppmöte på midsommarafton.

Läs mer:

”Hon driver en politik som ökar utsläppen”

Fortsatt bråk om migrationen när Sverige tar över ordförandeskapet

EU-toppar kräver besked om SD

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV