Radar · Politik

”En partsinlaga för ett svenskt Natomedlemskap”

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och utrikesminister Ann Linde (S) presenterar i dag den säkerhetspolitiska analysen tillsammans med representanter från samtliga riksdagspartier.

Regeringens analys pekar på många fördelar med Nato, men få nackdelar.
– En undermålig produkt, säger Håkan Svenneling (V).

I dag klockan 11 presenterades regeringens säkerhetspolitiska analys. Ett arbete som har gjorts tillsammans med samtliga partier i riksdagen och som presenteras vid en gemensam pressträff.
Utrikesminister Ann Linde (S) betonar att samtliga riksdagspartier är eniga i synen på Ryssland.

– Vi är överens om att Rysslands invasion av Ukraina utgör ett flagrant brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen, säger Ann Linde på pressträffen.

I analysen slår man fast att Rysslandskrisen är strukturell, systematisk och långvarig.

Den främsta orsaken till ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato är att Sverige skulle bli en del av Natos kollektiva säkerhet, och på så sätt höjs tröskeln för militära konflikter och skulle ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa.

Analysen visar även på att ett Natomedlemskap inte skulle påverka Sveriges möjligheter att fortsatt “främja grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik” och även om Sverige gick med i Nato skulle vi kunna “fortsätta engagemanget för kärnvapennedrustning”.

Stor vikt vid det finska beslutet

I går, den 12 maj, släppte Finlands president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin ett gemensamt uttalande där de skriver att de vill att Finland ska gå med i Nato.

Den svenska säkerhetspolitiska analysen visar att om Finland väljer att söka Natomedlemskap men inte Sverige, skulle vår sårbarhet och utsatthet öka, genom att Ryssland då skulle få ett särskilt militärstrategiskt intresse för Sverige.

– Jag lägger stor vikt vid det finska beslutet, det är avgörande för svenskt agerande, säger Ann Linde.

Analysen innehåller inte några rekommendationer om Sverige ska gå med i Nato eller inte men blir enligt Ann Linde ett viktigt underlag för Socialdemokraternas och regeringens beslut i frågan, som väntas på söndag respektive måndag.

Var hon själv står i frågan vill hon inte svara på i dag.

– Vi har inte fattat besluten, men efter det här gedigna arbetet har jag min uppfattning klar. Men av respekt för de beslut som ska fattas i närtid så delger jag inte min uppfattning nu, säger Ann Linde.

Peter Hultqvist svarar likadant på vad han anser.

"Ett Natomedlemskap gör oss osäkrare"

Vänsterpartiet och Miljöpartiet står inte bakom rapportens hela innehåll och anser fortfarande att Sverige inte bör ansöka om medlemskap i Nato.

– Jag är missnöjd med den process vi haft, säger Håkan Svenneling, Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, som menar att rapporten är en undermålig produkt.

– Det är en partsinlaga och en pamflett för ett medlemskap.

Håkan Svenneling anser att det exempelvis saknas konsekvensanalyser av vad ett svenskt Natomedlemskap innebär och att analysen inte ger några svar på frågan om utländska trupper på svensk mark.

– Sveriges militära alliansfrihet har gjort oss säkrare och tjänat oss väl. Det gör inte ett Natomedlemskap, det gör det osäkrare, menar Håkan Svenneling.

Även Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Maria Ferm är kritisk till rapportens innehåll.

– Vi hade önskat en djupare analys och en bättre förankring i befolkningen, säger Maria Ferm och fortsätter.

– Vi ser stora risker med analyserna. Vi ser demokratiska tillbakagångar i flera Natoländer, som inte nämns i rapporten. Vi har inte ändrat vår inställning till Nato.

Läs mer:

“Bombsäkert att Sverige går med i Nato”

Lovar att stötta varandra vid en attack

“Utesluter inte att Miljöpartiet kan ändra sig i Natofrågan”