Radar · Senaste nytt

Högerextrema Exakt24 klandras för att ha ”pekat ut en person som terrorist”

Medieombudsmannen Caspar Opitz klandrar den den högerextrema mediesajten Exakt24.

På måndagen klandrades den högerextrema mediesajten Exakt24 av Mediernas etiknämnd för att ha ”pekat ut en person som terrorist”. Publiceringen ifråga var en del av en högerextrem kampanj mot en sjuksköterska och ett sjukhus.

Syre rapporterade nyligen om mediesajten Exakt 24 och att sajten de senaste månaderna riktat in sig på att kartlägga miljöaktivister. Till exempel har tidningens reporter Christian Peterson uppmanat personer på sin Telegramkanal att infiltrera aktivistorganisationen Extinction rebellions ungdomsorganisation, bland annat genom att söka boenden hos aktivister.

Nu klandras mediesajten som är ansluten till medieetiska systemet alltså för en annan kampanj. Medieombudsmannen – som man kan vända sig till om man upplever sig blivit utsatt för en publicitetsskada – har prövat tre publiceringar på Exakt24. Publiceringarna rör uthängningen av en sjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som Exakt24 porträtterade som en våldsam vänsterextremist.

I medieombudsmannens beslut står det bland annat att ”det finns ett allmänintresse av att granska påstådda våldsbejakande extremister”, men att påståenden som att sjuksköterskan är ”terrorist” i en organisationen som ”har många likheter med IS” inte har kunnat beläggas av Exakt24.

”Underlaget för att publicera de långtgående påståen­dena om anmälaren har därmed inte varit tillräckligt.”

Oetisk publicering

Vid tiden för publiceringarna på Exakt24 beskrev Sahlgrenskas säkerhetschef händelsen som en ”allvarlig påverkanskampanj”. Exakt24 hängde ut såväl sjuksköterskan som andra anställda på sjukhuset med namn och bild. I anslutning till publiceringarna hade Christian Peterson på högerextrema poddar och i egna sociala medier-kanaler uppmanat lyssnare att kontakta sjukhuset.

”Jag kommer publicera fullständiga instruktioner om hur man kan gå tillväga om man vill sätta press på tjänstemän på Sahlgrenska”, förklarade han i samband med uthängningen av sjuksköterskan i en högerextrem podd, och förklarade vidare att han inte nöjer sig för ”vi fått honom sparkad”.

Medieombudsmannen menar även att det brutit mot medieetiken att namnge sjuksköterskan då han inte har någon ”tydlig ställning i offentligheten”.

”Sammanfattningsvis: Mediet har pekat ut och publicerat mycket allvarliga och negativa påståenden om anmälaren utan att ha haft tillräckliga belägg. Därigenom har mediet orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. För det bör mediet klandras.”

För att följa det medieetiska regelverket ska Exakt24 publicera ett uttalande om att de klandrats och betala en expeditionsavgift på 13 000 kronor.