Radar · Politik

Regeringen ökar stödet till Globala fonden – mot aids, tuberkulos och malaria

Sverige ökar stödet till Globala fonden, det berättade biståndsminister Matilda Ernkrans på regerings pressträff på förmiddagen.

Den Globala fonden, som har som mål att rädda 20 miljoner människoliv genom att bekämpa aids, tuberkulos och malaria, kommer att få ökat stöd från Sverige. Det beskedet gav biståndsminister Matilda Ernkrans (S) under en pressträff i dag.

– Varje år dör närmare tre miljoner människor av aids, tuberkulos och malaria. Därför planerar regeringen att öka bidraget till Globala fonden till en miljard per år under perioden 2023 till 2025. Det är en ökning av Sveriges bidrag med fem procent, sa biståndsminister Matilda Ernkrans (S) vid regeringens pressträff.

Det svenska stödet till Globala fonden ska, enligt biståndsministern, bidra till fondens mål att rädda 20 miljoner liv – samt minska dödligheten i hiv och aids, tuberkulos och malaria med två tredjedelar.

– Det totala stödet uppgår då till tre miljarder kronor och är tänkt att betalas ut under perioden 2023 till 2025.

Den Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria skriver att de sedan starten för 20 år sedan räddat fler än 40 miljoner liv i över 100 länder och bidragit till att förstärka hälso- och sjukvården och kapaciteten att hantera hälsokriser som covid-19.

I våras, vid årets avräkningar av biståndet, fick Globala fonden ett minskat svenskt stöd med 300 miljoner kronor.

Runt om i världen löper 3,2 miljarder människor, nästan hälften av jordens befolkning, risk att få malaria. Under 2020 registrerades omkring 241 miljoner fall av malaria i världen, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Uppskattningsvis dog 627 000 människor samma år av sjukdomen. Nästan 70 procent av dessa var barn under fem år. Omkring 95 procent av alla fall fanns i Afrika. – Läkare utan gränser

Handlingsplan utifrån covid-19-pandemin

Biståndsministern presenterade också att regeringen kommer att ta fram en svensk handlingsplan för global hälsa utifrån de erfarenheter som dragits efter covid-19-pandemin.

– Pandemin har visat på hur viktigt det är förstärka arbetet med global hälsa för ett genomförande av Agenda 2030.

Regeringen ska också uppdatera det globala utvecklingssamarbete inom hållbar och social utveckling som styr Sidas arbete för en jämlik och jämställd hälsa.

– Jag är stolt över att Sverige fortsätter bidra kraftfullt till fondens arbete med att rädda liv världen över, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Varför går inte Socialdemokraterna till val på att höja biståndet till exempelvis två procent?

– Enprocentmålet är ett golv för oss och det är det vi ser som politiskt möjligt, det andra alternativet i höstens val är Ulf Kristersson och med honom som statsminister i stället för Magdalena Andersson kommer vi få en betydligt försämrad biståndspolitik.

Läs mer:

Gemensamt upprop mot minskat bistånd – ”Utsatta drabbas hårt” 

MP ber KU granska biståndsminister för minskat bistånd till Sida

Fakta: Globala fonden

En internationell organisation som kämpar för att utrota sjukdomarna aids, tuberkulos och malaria som epidemier.

Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria bildades 2001 av de ledande industriländerna i G8-gruppen. Det skedde på initiativ av den dåvarande FN-chefen Kofi Annan.

Organisationen mobiliserar och investerar mer än 4 miljarder USA-dollar per år för att stödja program som drivs av lokala experter i över 100 länder.

Regeringar, civilsamhället, tekniska myndigheter, den privata sektorn och människor som drabbats av sjukdomarna får avgöra var och hur man bäst bekämpar sjukdomarna.

Fonden är fristående men samarbetar med FN. Verksamheten inleddes 2002.
Sverige, som var en av fondens första givare, är var 2021 den åttonde största donatorn och har hittills totalt betalat ut nära 13 miljarder kronor.

2010 stoppades det svenska stödet till fonden efter uppgifter om korruption i mottagarländer. Stödet återupptogs följande år.

Källa: The Global Fund, Svenska Dagbladet

Fakta: Tuberkulos och hiv

Malaria:

Malaria är en allvarlig infektionssjukdom som smittar via myggor som bär på en parasit. Nästan hälften av jordens befolkning löper risk att smittas av malaria.

Typiska symtom är feber, skakningar, frossa, svettningar, huvudvärk, buksmärtor och illamående. 

Malaria är en mycket utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen. Sjukdomen sprids via myggor.

De allra flesta malariadödsfall drabbar barn i Afrika.

Tuberkulos:

Tuberkulos sprids genom luften när en smittad person hostar, nyser eller spottar.

Barn kan lättare bli sjuka än vuxna om de smittas, men barn är nästan aldrig själva smittsamma.

Efter två veckors behandling mot tuberkulos i lungorna är smittsamheten ofta låg eller helt borta.

Bland personer med en kombination av hiv-infektion och vilande tuberkulos insjuknar betydligt fler i tuberkulos. Det beror på att hiv försämrar immunförsvaret.

Hiv:

Hiv överförs genom blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk.

Risken för att överföra viruset är störst i början av en hivinfektion, när personen inte har fått behandling än eller inte tar sina mediciner.

Vid en ”välinställd hiv-behandling” minskar mängden hiv i kroppen till en så låg nivå att de inte går att mäta.

Mängden virus i kroppen ökar däremot igen om personen missar en medicindos eller avbryter behandlingen.

Källa: Vårdguiden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV