Radar · Inrikes

”Kulturell svimning” var stroke – får högre skadestånd

Västra Götalandsregionen går med på att betala högre skadestånd i fallet där en stroke bedömdes vara en "kulturell svimning".

Mannen fick en hjärnblödning – men vårdpersonalen bedömde det vara en ”kulturell svimning” och nedprioriterade fallet. Mannen avled senare av sina skador. Nu har Västra Götalandsregionen ingått en förlikning med DO, och betalar ett högre skadestånd till mannens änka.

Det var i november 2017 som en 32-årig man, som var av sudanesiskt ursprung och själv läkare, fick en hjärnblödning och sökte akut hjälp, men vårdpersonalen bedömde att det kunde röra sig om en ”kulturell svimning”.

Bedömningen ledde till att mannen inte prioriterades på sjukhuset, där han fick vänta i över 90 minuter. Men det skulle visa sig att mannen fått en allvarlig hjärnblödning som han fick svåra skador av. Mannen avled senare av sina skador, uppger Läkartidningen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) tog ärendet till domstol. Göteborgs tingsrätt ansåg att ”ambulanspersonalen gjort en felaktig bedömning av mannens medvetandegrad och att hans behov av vård prioriterats för lågt” och att anteckningar om kulturell svimning tyder på att mannen delvis blivit bedömd utifrån sin etniska tillhörighet”, skrev tingsrätten då i sitt utslag.

Tingsrätten dömde regionen att betala diskrimineringsersättning på 80 000 kronor till mannens dödsbo och 30 000 kronor till mannens änka.

DO överklagade domen och ville att ersättningsbeloppet till dödsboet skulle höjas till 300 000 kronor, något som Västra Götalandsregionen nu går med på. Därmed drivs fallet inte vidare till hovrätten.

– Det här målet har haft, och kommer att ha, mycket stor betydelse eftersom domen fastställer att det har varit fråga om diskriminering och visar på den risk som diskriminering inom vården innebär för den enskilde. Och även om pengarna aldrig har varit det viktiga för mannens familj är det höga ersättningsbeloppet en klar signal om hur allvarlig den här händelsen är, säger DO Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Dom slår fast att ”kulturell svimning” var diskriminering

Dödlig stroke kallades ”kulturell svimning” – snart faller domen

Radar · Inrikes

Många patienter får vänta för länge

Nästan en tredjedel av personer i arbetsför ålder fick vänta för länge på en specialist under oktober.

Många patienter runtom i landet får vänta för länge på en första kontakt med en specialist, skriver Vårdföretagarna i ett pressmeddelande med hänvisning till statistik från regionerna.

Mer än 30 procent av personer i arbetsför ålder hade under oktober i år väntat längre än de 90 dagar som vårdgarantin slår fast som gräns.

”Det är inte känt hur många av dessa som tvingats avstå från att gå till jobbet till följd av detta men sannolikt har många arbetsdagar gått förlorade till följd av att vårdgarantin inte hållits. Vårdföretagarna uppmanar regeringen att analysera och estimera samhällskostnaderna för vårdköerna”, skriver Vårdföretagarna.

Region Norrbotten och Region Västerbotten hade sämst siffror, med 55 respektive 54 procent som väntat för länge.

Statistiken omfattar inte Region Stockholm, enligt Vårdföretagarna.