Radar · Politik

”En fara för demokratin att unga kvinnor tappar tron på politiken”

Trots många kvinnor på framträdande roller som partiledarna Nooshi Dadgostar (V), Ebba Busch (KD), Annie Lööf (C) och språkrör Märta Stenevi (MP) saknas kvinnliga förebilder.

Fler än hälften av de tillfrågade i en ny rapport har tappat tron på politiken och många saknar kvinnliga förebilder.
–Det finns en risk att vi tappar en hel generation unga tjejer, säger Åsa Runström Awad på Plan International Sverige.

Inför den internationella flickdagen den 11 oktober, som instiftades av FN:s generalförsamling 2011 för att uppmärksamma flickors situation och kampen för flickors rättigheter i världen, släpps Plan International årliga flickarapport.
Det är en internationell undersökning som bygger på intervjuer med 29 000 unga kvinnor mellan 15 och 24 år i 29 länder om hur de uppfattar politik och sin egen möjlighet att påverka. 
Eftersom de unga kvinnorna inte är en homogen grupp finns inga entydiga resultat men trenden är däremot solklar: deras politiska intresse är långt större än det utrymme de upplever sig ha skriver Mariann Eriksson och Björn Holmberg, generalsekreterare respektive chef program och påverkan på Plan International Sverige i en debattartikel i Altinget.
Rädslan för hot och hat avskräcker en femtedel från att bli politiskt aktiva och i Sverige har fler än hälften av de tillfrågade tappat tron på politiken.

– För vår del här i Sverige har det blivit än mer aktuellt med tanke på den valrörelse som varit, och att en av anledningarna till att Annie Lööf avgick var att hon upplevt hat och hot och så vidare. Det har varit ganska tufft helt enkelt, säger Åsa Runström Awad, pressansvarig på Plan International Sverige till Syre.

Saknar kvinnliga förebilder

I stort överensstämmer de svenska kvinnornas svar med svaren från övriga världen, men ibland sticker de ut. Exempelvis uppger 38 procent av de tillfrågade att orsaken till att de inte engagerar sig är att de saknar tillräcklig kunskap om politiska frågor. Att jämföra med 29 procent globalt. 

De svenska tjejerna uppger också i högre utsträckning att de inte har några kvinnliga politiska förebilder.

– Det finns en risk att vi tappar en hel generation unga tjejer som har tappat sitt engagemang av olika skäl. Dels för att de möter för mycket motstånd för att orka engagera sig. Dels för att de har saknar förebilder som tar tag i deras frågor, säger Åsa Runström Awad.

Hon och hennes kollegor på Plan International Sverige ser att det här i längden är en fara för demokratin. 

– Vi pratar redan nu om det demokratiska tappet. Vi måste ha en grogrund för att framåt ha en stabil demokrati med folk som är förtroendevalda och driver frågor.

Olika frågor mest angelägna

Sverige särskiljer sig också när det gäller vilka frågor de unga kvinnorna ser som mest angelägna för politiken att lösa. Hela 71 procent av de tillfrågade listar ”konflikt, våld och kriminalitet i lokalsamhället” i topp – att jämföra med 53 procent globalt. 
Med tanke på att länder som Nigeria, Colombia och USA deltog i undersökningen är detta anmärkningsvärt, ser man till den inhemska debatten är det inte lika konstigt.

Det finns röda trådar i den här rapporten jämfört med tidigare. Det är att om unga kvinnor engagerar sig i frågor som berör jämställdhet, lika villkor och feminism då möter de på motstånd.

– Motståndet yttrar sig på olika sätt i olika länder. Här i Sverige ser vi att det är ett väldigt hårt klimat i sociala medier, säger Åsa Runström Awad.

Insatser för att vända trenden

För att vända trenden ser Plan International Sverige en rad insatser som bör göras.
Partier och organisationer måste samarbeta med skolan som spelar en viktig roll för att flickor ska få gedigen kunskap i hur och var de kan engagera sig. 

Skärpt lagstiftning och nolltolerans mot våld och trakasserier av kvinnliga politiker och aktivister – online och i verkliga livet. Plattformar för sociala medier måste ta hot och hat mot unga tjejer på allvar, överträdelser ska straffas och anmälningar leda till åtgärder.

Beslutsfattare på alla nivåer måste säkerställa att flickor får komma till tals i frågor som berör dem, och att deras röster gör skillnad.

– Deltagande framförallt. Det är något som vi ser som superviktigt. Att unga får ta plats och inte bara blir en symbol utan de är deltagare för att de har något att säga till om, säger Åsa Runström Awad.

– När unga tjejer har åsikter så lyssnar man på dem och gör förändringar som de är med om att genomföra. Det är viktigt att man får se att ens åsikter kan göra skillnad. De unga kan de ungas frågor bäst. Då måste vi se till att de får vara med och påverka.

Läs mer:

Därför röstade unga åt höger

Hot och hat mot politiker vanligt: ”Ett samhällsproblem”

Var fjärde ung väljare anmäler att de utsatts för hot eller hat

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV