Glöd · Ledare

Lämna värdlandsavtalet – men inte för att Putin säger det

Vladimir Putins förslag till säkerhetsavtal med Nato den 17 december kom med ett hot om ”adekvata militärtekniska åtgärder” om motparten säger nej. Nato sa nej och i dag, måndag, börjar förhandlingar mellan makthavare och organisationer för att man ska kunna hejda en upptrappning.

Putin kräver att Nato inte ska utvidgas, inte få ha vapen och militär var som helst inom sina gränser, inte göra några Nato-insatser i Ukraina, Östeuropa, Kaukasien eller Centralasien, och så vidare. Det handlar inte om en frivillig, ömsesidig uppgörelse, det är Nato som ska hålla sig undan, annars …

Även om Putin sockrar med några gemensamma åtaganden också, som han hoppas de ska komma överens om. Till exempel att inte tala om varandra som motståndare och inte utbilda andra länder i handhavandet av kärnvapen.

Man talar inte om för andra länder vilka de ska samarbeta med. Och kraven på Nato är orealistiska. Om Putin hade föreslagit en seriöst menad, ömsesidig nedrustning hade det varit en annan sak, men det är inte det han gör.

Om han får igenom sina krav kan Nato inte släppa in Sverige, och värdlandsavtalet faller eftersom Nato då inte kan ha soldater och krigsmateriel i Sverige. Det är ganska dramatiska anspråk på makt över andra länders politik. Man kan fråga sig vad han vill ha ut – ett ja för att få härja fritt i Ukraina? Eller vill han ha bråk med Nato?

Putin ska inte bestämma vår utrikes- och säkerhetspolitik, det gör vi själva, sa Magdalena Andersson i en kommentar på trettondagen. Ja, det borde vi i alla fall göra själva. Men sedan värdlandsavtalet skrevs under 2016 har Nato haft en hel del att säga till om. Svenska myndigheter får till exempel inte kontrollera deras fordon, så de kan köra omkring vad som helst på svenskt territorium. Inklusive kärnvapen. Och när FN:s konvention om kärnvapen, som Sverige varit pådrivande för att få fram, skrevs under 2017 var Sverige som bekant inte med. Nato hade nämligen varnat Sverige för att underteckna.

Om vi vill bestämma vår utrikespolitik själva är det paradoxalt att vi tyr oss till Nato. Vi är ju inte självständigare om Nato fattar beslut åt oss än om Putin gör det. Så vi borde leta upp paragrafen om hur man säger upp värdlandsavtalet och bli alliansfria på allvar. Inte för att Vladimir Putin kräver det utan för att det är det bästa vi kan göra. Sedan är vi fria att till exempel skriva under FN:s kärnvapenkonvention.

Att vara spelöversättare när Tyr, snart 8, spelar Skyrim.

En så idiotisk fix idé hos människosläktet att man ska hålla på och föra krig<strong>.</strong>

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV