Krönikor

Åtta år bakom galler för att avslöja kärnvapen

Låt oss säga att Syre och SVT:s Uppdrag granskning får tips om att Nato fört in kärnvapenbestyckade fartyg i svenska hamnar som del av en av de allt vanligare övningarna som Sverige har med USA och andra länder i Nato. Eftersom värdlandsavtalet med Nato redan tvingat fram att svensk lagstiftning förbjuder Sverige att granska vad Nato och Natopersonal för in i landet så har svenska myndigheter inte en susning.

När journalister ställer frågor till högsta befäl för Natos trupper får de till svar att Nato aldrig berättar om de har kärnvapen eller inte i sina övningar. Den svenska regeringen meddelar i sin tur att man inte har anledning att tro att kärnvapen förts in i landet eftersom det skulle vara mot svenska regeringens vilja.

Syre avslöjar handlingar som visar att kärnvapenbestyckade robotar utplacerats på Gotland som del i övningen. Dagarna efter följer SVT upp med ytterligare avslöjanden som bevisar riktigheten i Syres  avslöjande.

Med den nya lag som kan bli följden av ett förslag som Utlandsspioneriutredningen lagt – och som riksdagen snart ska behandla – kan såväl journalister som ansvariga utgivare vid Syre och SVT komma att dömas till åtta års fängelse. Man har nämligen skadat Sveriges relation med länder eller organisationer vi har militärt samarbete med. Så ser utredningsförslaget ut.

Regeringen har ändrat en del, mildrat, inför det att förslag skickats till lagrådet för prövning. Vad högeroppositionen i riksdagen kommer att göra är oklart. Att Liberalerna och Centerpartiet skulle haka på förslag från M och KD i denna fråga är allt annat än uteslutet. 

Nu kanske det inte är troligt att just SVT:s Uppdrag granskning skulle bidra till avslöjandet i framtiden. För det psykologiska försvaret ska återupprättas efter att ha varit nedlagt ett antal år. När det fanns hade bland annat public service en roll i detta. Och lär få det igen. Att avslöja sådant som kan skada relationen med Nato är sådant som knappast ingår i uppdraget för direkta eller indirekta aktörer i det psykologiska försvaret …

Eller? Vill det sig illa i det tänkta scenariot med införda kärnvapen i Sverige blir det bara Syre som vågar. Med risk att ansvarig utgivare får skaka galler upp till åtta år. Om nu riksdagen skulle anamma utredningens förslag.

Det går säkert att hitta en del rationella argument för att en del medier direkt eller indirekt kommer att ingå i det psykologiska försvaret. Det går säkert att hitta några rationella argument för det som föreslås i Utlandsspioneriutredningen. Det kan säkert uppfattas som harmlöst eller rationellt att binda Sverige allt närmare en militärallians som Nato. Visst.

Men ser man den helhetsbild som växer fram i en tid av ökande krigsretorik och upphetsad försvarsdebatt så finns anledning att faktiskt bli djupt orolig över vad som händer med det som vi säger att vi ska försvara med alla dessa åtgärder: demokratin.

Debatten om biobränslen har fått en del att vakna.

En fredsröst har tystnad: Maj Britt Theorin är död.