Radar · Miljö

Skogsägare måste ta större hänsyn till artskydd

Talltitan trivs inte i den moderna skogen.

Skogsägare kommer behöva ta betydligt större hänsyn till fåglar och växter vars miljö kan hotas vid avverkning, meddelar Skogsstyrelsen. Orsaken till de strängare tillsynen är flera vägledande domar i både Sverige och EU.

Mark- och miljööverdomstolen har i flera domar de senaste åren visat att miljöbalken behöver tillämpas i större utsträckning, liksom skyddet av fåglar och fridlysta arter i enlighet med artskyddsförordningen. Skogsstyrelsen har gått ut med att man kommer anpassa sig efter utvecklingen och att skogsägare kommer behöva ta större ansvar för att säkerställa att fågelliv och växtlighet inte hotas vid avverkning eller andra skogsbruksåtgärder.

– Utan att överdriva skulle man kunna beskriva det här som en ny ordning i skogen. Det är naturligtvis en stor omställning för skogsägare, det förstår vi, men rättsutvecklingen är tydlig i den delen och det behöver både skogsägare och vi som myndighet nu successivt anpassa oss till, säger Göran Rune, chef för Skogsstyrelsens skogsavdelning, i ett pressmeddelande.

Hänsyn på individnivå

Pressen kommer också från EU. Ett avgörande från EU-domstolen i mars 2021 visade att delar av Sveriges tillämpning av artskyddsförordningen inte var förenlig med EU-lagstiftningen. En förändring som domarna leder till är att skogsägaren har skyldighet att visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå, eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Tidigare var Sveriges praxis att förbuden bara gällde om artens bevarandestatus påverkades negativt. En annan följd är att skogsägaren blir skyldig att skaffa sig relevant kunskap inför en avverkning så att fridlysta arter inte hotas.

Skogsstyrelsen är i färd med att skicka ut information till skogsägare och skogsbruk. Någon som mottar beskedet med glädje är Leif Öster som är skogsägare och driver en naturturismanläggning.

– Superbra! Äntligen! I allt för många år har vi skogsägare haft frikort från miljöbalkens kunskapskrav, säger han till DN.

Läs mer:

EU-dom skärper artskydd – försvårar skogsavverkning

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV