Radar · Djurrätt

Arla tilldelas nya antipriset Årets djurhycklare

Arla utses till Årets djurhycklare.

Kor som betar på gröna ängar, men granskningar som visar på en helt annan verklighet. Det är budskapet när Årets djurhycklare utses. Det nyinstiftade antipriset går till Arla, som inte håller med om motiveringen.

Det är organisationen Save Movement Sverige som står bakom prisutdelningen. Genom en omröstning på föreningens hemsida har Arla knipit guldmedaljen med 524 röster. På andra plats hamnar Kronfågel med 428 röster och på tredje plats hittar vi LRF, Lantbrukarnas riksförbund, med 318 röster.

Motiveringen till utnämningen lyder bland annat:

”Den multinationella mjölkjätten Arla är oöverträffad när det gäller att sprida reklam på kor på gröna ängar. Arla verkar lägga betydligt mer resurser på att försöka övertyga allmänheten om kornas välmående, än på att faktiskt investera i förbättringar för korna.”

Bröt mot djurskyddslagen

Save Movement menar att Arlas bild av mjölkproduktionen är felaktig. Tvärtom visade bland annat SVT:s Uppdrag granskning så sent som förra året hur kor på en Arlagård vadade i sin egen avföring och var gravt avmagrade. En uppföljning senare samma år avslöjade att 210 svenska mjölkgårdar fick föreläggande om brott mot djurskyddslagen och 38 av dessa levererade mjölk till Arla. Detta har Syre tidigare uppmärksammat.

– När jag är ute och föreläser brukar jag fråga vilken bild köttindustrin vill att vi ska tänka på när vi tänker på hur djuren har det? I princip alla svarar: en ko på en grön äng à la Bregottfabriken. Arla har verkligen lyckats att få oss tro att djuren inom mjölkindustrin har det bra. Men att så många röstade på Arla visar på att allt fler ser igenom skönmålningarna och halvsanningarna som Arla målar upp, säger Martin Smedjeback, ordförande för Save Movement Sverige.

”Stolta och glada”

Under 2020 införde Arla ett nytt kvalitetsprogram som till stor del handlar om ökade egenkontroller, men också oberoende revisioner och stickprovskontroller. Arlas presschef Erik Bratthall menar att arbetet med det nya programmet har fungerat bra och han håller inte med Save Movement i deras motivering.

– För det första så finns det ju en lite annorlunda världsbild på det här med om man ska ha kossor. I motiveringen framgår det att man inte anser att man ska kunna ha kossor för mjölkproduktion. Vi är faktiskt både stolta och glada över den djurhållning som till 99 procent finns i de svenska Arlagårdarna. Redan före Uppdrag granskning hade vi dragit igång ett förbättringsarbete av våra rutiner som är genomfört och fungerar bra. Hela den motiveringen får stå för den här organisationen. Från vår sida och från mjölkböndernas sida är vi mycket stolta och glada, säger han till Syre.

Save Movement uppger att de bjudit in de tre pristagarna till samtal, men samtliga har tackat nej.

Läs mer:

Vanvård av djur uppmärksammas på nytt: ”Systemfel i svensk djurhållning”

Uppdrag granskning avslöjar vanvård på Arlagård