Radar · Djurrätt

210 gårdar bröt mot djurskyddslagen

Många mjölkproducenter klarar sig utan anmärkning från länsstyrelsen.

I fjol bröt 210 gårdar mot djurskyddslagen, och 38 av dem levererar mjölk till Arla. Det visar ett nytt reportage från Uppdrag granskning.

I slutet av januari sände SVT ett uppmärksammat avslöjande om vanvård på en mjölkgård i Hälsingland. I Uppdrag gransknings reportage ”Arlagården” visades hur smutsiga och avmagrade kor trängdes i lera och avföring. Verkligheten var långt ifrån bilden av glada kor på en grönskande äng, som i Arlas reklam Bregottfabriken.

Arlas egna kontrollanter hade inte hittat något att anmärka på, till skillnad från länsstyrelsens kontrollanter. Men efter avslöjandet meddelade Arla att mjölken från gården skulle sluta säljas i butiker.

Tidningen Syre har tidigare avslöjat att det är långt ifrån ovanligt att mjölkgårdar brister i djurskyddet. I en granskning av bönder som mottog LRF:s guldmedaljer för att ha levererat ”prickfri” mjölk i 23 år visades att nära hälften hade brutit mot djurskyddslagstiftningen vid länsstyrelsens senaste kontroll. Bland annat uppmärksammades att djur var smutsiga och inte fick daglig tillsyn.

Många brister

Uppdrag granskning avslöjar nu att så många som 210 gårdar bröt mot djurskyddslagstiftningen under 2019. Av dem levererar 38 stycken mjölk till Arla. Bristerna handlade bland annat om sjuka, smutsiga och magra kor. I ett fall tillkallades inte veterinär efter att länsstyrelsen hade observerat apatiska kalvar och en sjuk ko. I stället hade djuren självdött när länsstyrelsens kontrollant återvände några veckor senare. Det rapporterades också om döda djur som inte flyttades och en ladugård som inte rengjordes under flera år.

Bland bönderna som levererar mjölk till Arla återfinns beslut om djurförbud samt åtal och dom mot djurplågeri.

– För det första vill jag säga att dålig djuromsorg aldrig är okej. Vi ser allvarligt på den här typen av problem. Vi inser ju också att vårt kvalitetssystem har brister som vi nu måste åtgärda och vi är i full fart att åtgärda, säger Patrik Hansson, VD för Arla, till Uppdrag granskning.

Länsstyrelsen besöker nära en tiondel av alla gårdar i Sverige på ett år. Det kan därför vara många fler som brister i djurskyddet. Men LRF:s ordförande Palle Borgström ser de 210 gårdarna som undantag.

– Utifrån alla de gårdar som finns är det ändå inte den generella bilden. Allt det du räknar upp är sådant som inte ska förekomma och det behövs förbättring, säger Palle Borgström till Uppdrag granskning.

Så gjordes granskningen

Uppdrag granskning har tittat på samtliga förelägganden från Sveriges 21 länsstyrelser som rör kött- och mjölkproduktionen i landet under 2019.
Totalt är det 210 gårdar som inte har följt djurskyddslagen.
Länsstyrelsen hinner kontrollera cirka 10 procent av alla gårdar under ett år.
Källa: UG/SVT