Radar · Inrikes

Starka reaktioner på regeringens kärnavfallsbesked

Greenpeace menar att regeringen måste garantera säkerheten för framtida generationer med sitt beslut om slutförvaret av kärnavfallet.

Under en presskonferens presenterade regeringen idag en tidsplan för beslut om slutförvaringen av kärnavfall. Reaktionerna på beskedet från miljöorganisationerna var att det går för snabbt fram och att regeringen bör säga nej. Andra menade att det går för långsamt.

Den 27 januari ska regeringen ta beslut om slutförvaringen av kärnavfallet i Sverige. Det presenterades på en presskonferens under onsdagen. Beslutet togs emot med oro från miljörörelsen. Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace, konstaterar i ett uttalande att det är ett oerhört viktigt beslut som inte bör hastas fram.

– Det vilar ett oerhört tungt ansvar och en skyldighet på regeringen att garantera säkerheten för framtida generationer. Efter årtionden av forskning är det tydligt att det inte finns någon metod som kan garantera ett säkert slutförvar av kärnavfall. Istället för att ge efter för den rådande kärnkraftspopulismen från vissa politiska partier och hasta fram ett beslut om slutförvaret bör regeringen ta den tid som krävs för fatta ett väl underbyggt beslut. Mot bakgrund av nuvarande forskning är det enda rimliga besked som kan ges, i Sveriges största miljöärende någonsin, ett avslag.

Ellen Gustafsson, miljö-och klimatansvarig på marknadsliberala tankesmedjan Timbro menar istället att regeringen har agerat för långsamt i frågan.

”Trots att regeringen haft frågan om slutförvaret på sitt bord sedan 2018, anser Annika Strandhäll att de behöver ännu mer tid. Hittills har regeringens senfärdighet inneburit att 30 procent av Sveriges elproduktion riskerat lägga ner. Det är inte seriöst”, skriver hon i ett mail, och fortsätter:

”Det är anmärkningsvärt att ministrarna tror sig veta bättre än de egna expertmyndigheterna, som sedan länge gett grönt ljus.”

"Omfattande brister"

Naturskyddsföreningen välkomnade å sin sida att klimat- och miljöminister Annika Strandhäll inte givit med sig för ”de intensiva påtryckningarna” om att ta ett beslut om kärnbränsleförvaret redan idag. Men en dryg månad är ändå lite tid, menar de.

– Dagens besked om en tidsplan är visserligen snålt tilltagen med tanke på de stora osäkerheter som kvarstår. När den nya regeringen nu tar sig tid att sätta sig in i frågan, kommer den att se de omfattande brister som fortfarande finns kvar i slutförvarsmetoden. Vi förväntar oss därför att prövningen utmynnar i att regeringen säger nej när de väl meddelar beslut den 27 januari, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen hänvisar till Mark- och miljödomstolen, som i januari 2018 meddelade regeringen att kärnavfallsbolaget SKB måste visa att koppar fungerar som tänkt i förvarsmiljön innan ett beslut tas. ”Detta är inte gjort ännu”, skriver de.

Föreningen är kritisk till att kärnavfallsbolaget SKB vägrat att offentliggöra viktiga testresultat från det så kallade LOT-experimentet, om hur kopparkapslarna fungerar i verkligheten.

– Vi har framhållit till regeringen att de inte kan ge tillstånd till kärnkraftsindustrin så länge SKB vägrar att offentliggöra de testresultat de undanhållit från det så kallade LOT-experimentet. Det är viktigare att skydda kommande generationer än att ta ett snabbt beslut, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen, i pressmeddelandet.

Om regeringen ändå beslutar att säga ja till kärnbränsleförvaret förväntar sig föreningen att det finns villkor som garanterar den långsiktiga säkerheten innan de första kopparkapslarna deponeras i berget.