Radar · Djurrätt

Fransk domstol stoppar omstridd fågeljakt

En ljungpipare i norska Gudbrandsdalen.

Frankrikes högsta förvaltningsdomstol förbjuder jakt på fåglar med metoder som fångst med nät eller burfällor. I juni förbjöd samma domstol fågeljakt med hjälp av limfällor.

Besluten välkomnas av naturvårdsgrupper men fördöms av jägare som vill värna traditionella jaktmetoder.

Redan 2009 införde EU ett direktiv om att massjakt på fåglar med nät och burar ska förbjudas. Frankrikes regering beviljade dock undantag för en rad fågelarter som tofsvipa, ljungpipare, sånglärka och trastar. Nu anser domstolen att regeringen inte har kunnat visa att sådana metoder behövs och att själva tanken på att värna traditionella jaktmetoder inte är tillräckligt skäl för att godkänna dem.

Frankrike stoppade tillfälligt förra året jakten med limbestrukna pinnar, i avvaktan på ett utlåtande från Europadomstolen. I mars i år kom domstolen fram till att limfällorna åsamkade fåglarna obotlig skada. Limfällor har varit förbjudna inom EU sedan 1979.

Djurskyddsgrupper uppger att 150 000 fåglar dör årligen i Frankrike genom massfångst med metoder som innefattar nät och lim. Detta samtidigt som populationerna av fåglar i Europa är på nedgång.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV