Radar · Inrikes

Brist på bostäder för personer med funktionsnedsättningar

Nära hälften av alla kommuner har brist på bostäder anpassade för personer med funktionsnedsättningar, visar Boverkets Bostadsmarknadsenkät.

Det är svårt för personer med funktionsnedsättningar att hitta särskilda bostäder anpassade för deras behov. Nästan hälften av alla kommuner har brist på den här typen av boende, enligt en granskning av tidningen Hem och hyra.

Ansvaret för att få fram lämpliga boenden för personer med funktionsnedsättningar vilar på kommunerna, annars kan de riskera vite, rapporterar Hem och hyra.

Enligt en undersökning som tidningen har gjort, där den bland annat har gått igenom Boverkets så kallade bostadsmarknadsenkät 2021, råder det brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning i 124 av de 268 kommuner som besvarat undersökningen.

Det är nästan hälften av de svarande kommunerna och värst är det i de kommuner som har högskolor och universitet. Där uppger 77 procent att det saknas tillräckligt med bostäder med särskild service.

– Vi kan tyvärr misstänka att kommunerna kommer ha mindre benägenhet att prioritera dessa frågor nu efter covid-19. Det oroar oss eftersom vi vet att det går ut över en grupp som redan har det tufft, säger Elisabeth Wallenius på Funktionsrätt Sverige, till Hem och hyra.

Kommunernas ansvar

Enligt Boverket ingår det i planeringen för bostadsförsörjningen att ge förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Med ”särskilda grupper” avses de som av olika skäl har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Det kan röra sig om problem med att hitta en bostad passande för ens egna funktionsnedsättningar och behov, eller en bostad som är rimlig med hänsyn till de individuella ekonomiska förutsättningarna, och det allmänna bostadsläget i den aktuella kommunen.

Kommunernas ansvar gäller en rad olika grupper, bland annat äldre personer som behöver särskilt stöd, vissa nyanlända, asylsökande ensamkommande barn, samt personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt boende.

Har rätt till bidrag

En person med funktionsnedsättning kan ha rätt till olika bidrag för att anpassa sin bostad efter sina särskilda behov. Men hur mycket kommunerna spenderar på att anpassa bostäder varierar mycket. Enligt Boverket, som har samlat in information om kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag, rör sig merparten av bidragen om små belopp. Ungefär 26 procent av bidragen är på belopp mindre än 5 000 kronor och 70 procent av bidragen ligger under 20 000 kronor. Endast 0,2 procent överstiger 100 000 kronor, skriver Boverket. De vanligaste åtgärderna var montering av ramper, ta bort trösklar och installation av spisvakt.

Svagt positiv trend

Det finns kommuner som har byggprojekt på gång för att skapa fler boenden för personer med funktionsnedsättningar. Under de tre senaste åren har det byggts mer och antalet specialbostäder som blev klara under 2020 är det största på över 20 år.

I Örebro byggs nya gruppbostäder på flera platser, enligt en modell som togs fram 2019 av kommunen för att minska kostnaderna för byggandet, rapporterar SVT.

– Vi har haft det här underskottet en längre tid. En orsak är att kommunen växer kraftigt, och då ökar också behovet av grupp- och servicebostäder, säger John Johansson (S), ordförande för programnämnd Social välfärd i Örebro, till SVT.

“Nonchalant och sorgesamt”

Elisabeth Wallenius tycker att kommunernas hantering av bostadsfrågan för personer med funktionsnedsättningar är “nonchalant och sorgesamt” och att det rent av kan vara så att vissa kommuner räknar in sina böter för underlåtenheten i budgeten.

Hon varnar för att många personer med funktionsnedsättningar blir tvungna att bo kvar hemma hos sina föräldrar och att det kan hämma deras utveckling att stärka sina förmågor.

– Bristen på särskilda bostäder är en följetong som bara fortsätter. Kommunerna behöver se över antalet personer som är i behov av särskilda bostäder och göra en hållbar prognos för framtiden, säger Elisabeth Wallenius till Hem och hyra.

Här kan ni läsa mer om vad vi har skrivit i Syre om bostäder och funktionsnedsättningar:

Funktionsrättsrörelsen: Mer jämlika bostadsvillkor ett steg i rätt riktning.

Funktionsrörelsen kräver insatser för att fler ska komma i sysselsättning.

Peter Al Fakir

Fakta: Så många kommuner har brist på särskilda bostäder: 

2021: 124 stycken

2020: 144 stycken

2019: 162 stycken

2018: 169 stycken

2017: 163 stycken

2016: 150 stycken

2015: 153 stycken

2014: 127 stycken

Källa: Boverket, Hem och hyra