Radar · Politik

Regeringens transportbudget splittrar samhället: ”Ineffektiv och orättvis”

Regeringens förslag som gör det dyrare att köra bilar med höga koldioxidutsläpp välkomnas av många.

Skärpningarna i det omstridda bonus-malus-systemet får både kritik och bifall efter att regeringen presenterade sina budgetförslag för kommande satsningar på transport och infrastruktur.

Ökad kapacitet för järnvägen och klimatsmartare sjöfart var några av insatserna som regeringen presenterade för att nå framtida klimatmål, men mest uppmärksamhet har förändringarna i det så kallade bonus-malus-systemet rönt. Man vill bland annat avsätta 1,9 miljarder kronor under innestående år för att utöka klimatbonusen för miljöbilar samtidigt som värdena ska sänkas för beskattningsbara koldioxidutsläpp för nya bensinbilar.

Följaktligen kommer fler bensin- och dieseldrivna fordon att beläggas med avgifter, något som fick kritik från SD:s miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen, som dömer ut reformen som ”ineffektiv och orättvis”.

– Bonuspengarna hamnar i storstadsregionerna, malusen är överrepresenterad på landsbygden, sa Kinnunen till Sveriges radio.

Från miljörörelsens håll hörs inte oväntat mer positiva tongångar.

”Helt rätt. Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen nu skärper bonus-malus-systemet för bilar samt presenterar satsningar på kollektivtrafiken.”, skriver föreningen på sin Twitter.

Viktigare minska körsträckan

Henrik Petrén från organisationen Klimatsvaret kommenterar till Syre att det förstås är välkommet att utsläppsgränsen för högre fordonsskatt sänks, men att det inte uppmuntrar den som redan betalat sin skatt att minska sin körsträcka.

– Bonus-malus-systemet är onödigt komplicerat och borde ersättas med en stigande avgift på utsläpp från bränslen, kopplad till en allmän utdelning som omställningsstöd. En allmän utdelning gagnar alla, inte bara dem som vill och har råd med en elbil. Om bränslena blir dyrare kommer alla att uppmuntras att minska körsträckan, oavsett vilken sida av utsläppsgränsen deras bil hamnar på.

Vänsterpartiets Jens Holm, ordförande i trafikutskottet, tycker å sin sida att satsningen är missriktad.

”2 miljarder till privatbilism redan i år fr S/MP-regeringen. Kollektivtrafiken får endast hälften, och detta först nästa år. Varken rättvist eller klimatsmart.”, twittrade riksdagsledamoten igår.

LÄS MER: 
Miljarder till klimatbonus och järnväg
MP vill ha nollutsläpp tio år tidigare
Säljstopp för fossilbilar – ett kraftfullt verktyg för utsläppsminskningar

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV