Radar · Djurrätt

Majoritet av slakterier bryter mot djurskyddslagen 

En granskning som Djurrättsalliansen gjort visar att nästan alla slakterier som kontrolleras av Länsstyrelsen bryter mot djurskyddslagen.

Nio av tio slakterier som har haft minst en kontroll av Länsstyrelsen har brutit mot djurskyddslagen. Det framkommer i en stor granskning från Djurrättsalliansen, som också avslöjar att 8 procent av Sveriges 117 slakterier aldrig har kontrollerats av länsstyrelsen. Länsstyrelsen väljer dessutom att ofta maskera uppgifter om brister i slaktprocessen.

Djurrättsalliansen har granskat länsstyrelsernas rapporter från djurskyddskontroller på svenska slakterier. Det rör sig om totalt 117 slakterier, allt ifrån små gårdsslakterier till storskaliga verksamheter som HK Scan och Guldfågeln. Brister som uppdagats är djur som varit vid medvetande när deras halsar skurits av, anställda som saknat kompetensbevis och bristande kontroll vid bedövning, skriver Djurrättsalliansen i ett pressmeddelande.

Enligt granskningen bryter 9 av 10 svenska slakterier som har kontrollerats av Länsstyrelsen mot djurskyddslagen vid minst ett tillfälle, och 21 slakterier har aldrig haft någon djurskyddskontroll alls. Endast 11 av de kontrollerade slakterierna har klarat sig helt utan anmärkning.

"Omöjligt att få insyn"

I många fall har det inte gått att granska exakt på vilka sätt som slakterierna brister i hanteringen eftersom åtskilliga stycken i rapporterna är övertäckta.

– Länsstyrelsen sätter uppenbart slakteriernas intressen främst genom att dölja de brister och lagbrott som myndigheten funnit. Det är anmärkningsvärt att en kontrollmyndighet skyddar verksamheter som bryter mot lagstiftningen och därmed gör det omöjligt för allmänheten att få en insyn i hur djuren behandlas, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen, i pressmeddelandet.

Det framgår ändå att flera slakterier har brutit mot djurskyddslagen på över 25 punkter vid ett och samma kontrolltillfälle. Utöver ovan nämnda brister vid själva slakten förekommer undermålig tillsyn av djuren, farlig inredning och smutsiga utrymmen.

– De få brister som inte varit maskerade ger oss en liten inblick i djurens fruktansvärda verklighet på svenska slakterier. Men slakteriernas syfte är ju att döda djur och det innebär brutala våldshandlingar. Det är alltså inte enbart eller huvudsakligen lagbrotten som innebär lidande och djurplågeri för djuren utan det sker även inom lagens ramar. Det finns inget slakteri som behandlar djur väl och enda lösningen att få stopp på våldet är att välja växtbaserad mat, säger Malin Gustafsson.

Hårdare straff

Till Aftonbladet säger näringsminister Ibrahim Baylan att situationer där djur plågas inte är acceptabel. Regeringen föreslår sedan tidigare att ett grovt djurplågeribrott ska införas i brottsbalken, och att maxstraffet för djurplågeri höjs till fyra års fängelse.

– Det är helt uppenbart att vi har mer att göra. Det är mot den bakgrunden vi skärper själva djurrättslagstiftningen, vi skärper kontrollerna och nu går vi också fram och skärper straffen. Regeringen kommer att lägga fram förslag till riksdagen om att skärpa straffen och då kommer det också att komma in fängelse i straffskalan, säger Ibrahim Baylan.

I Skåne, som är det län som har flest slakterier, har alla slakterier som kontrollerats brutit mot djurskyddslagen. Malin Gustafsson konstaterar att många har en stark tilltro till kontrollsystemet utan att veta hur det faktiskt fungerar.

– I många fall sker kontrollerna sällan och när grova brott och brister uppmärksammas får verksamheterna oftast fortsätta och får tid på sig att åtgärda bristerna. Det kan sedan dröja flera år innan myndigheterna följer upp och eventuellt gör någonting ytterligare.

Kravmärkt slakteri lägger ner efter avslöjande

Systemfel i svensk djurhållning