Radar · Arbetskritik

Sophämtningsappen Tiptapp vann mot Stockholm på nytt

Sophämtningsappen Tiptapp fick rätt i Mark- och miljööverdomstolen.

Stockholms stad förlorar tvisten mot sophämtningsappen Tiptapp, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen. Konflikten har pågått sedan 2018, då kommunen förbjöd Tiptapp, som förmedlar hämtning av privatpersoners sopor.

Kommunen motiverade förbudet med att det inte är tillåtet att förmedla transport av hushållssopor inom kommunen till någon annan än de entreprenörer som godkänts av Stockholms stad.

I maj förra året slog dock Mark- och miljödomstolen i Nacka fast att kommunen hade fel och att lagtexten i miljöbalken inte hindrar avfallshantering som ligger utanför kommunens ansvarsområde.
Kommunen överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen, som nu alltså ger Tiptapp rätt igen.

”Utgångspunkten är… att det enskilda hushållet själv får bestämma hur transporten till återvinningscentralen ska gå till och det finns därvid inget hinder för det enskilda hushållet att anlita någon annan för att utföra transporten för dess räkning”, skriver rätten i sin dom.

Beslutet kan inte överklagas.

Läs mer:

Kommuner och Tiptapp i återvinningssamarbete: ”Olämpligt ge kvalitetsstämpel”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV