Radar · Miljö

EU-dom hindrar energiföretag att stämma stater som stoppar fossila bränslen

Ett av bolaget Unipers kolkraftverk i Tyskland.

Energiföretag som investerat i fossila energikällor har fram tills nu kunnat stämma stater som av klimatskäl tagit beslut som missgynnar dem – med hjälp av ett internationellt handelsavtal som upprättades på 90-talet. Men nu sätter en dom från EU-domstolen i praktiken stopp för detta.

Energy Charter Treaty, ECT, är ett fördrag som kom till under 90-talet för att se till att tillgången på energi efter berlinmurens fall var säkrad i såväl öst som väst. Men fördraget, som skrivits under av 53 stater, innehåller också en tvistelösningsmekanism, ISDS (Investor-State Dispute Settlement), som ska skydda investeringar i energisektorn. De senaste åren har detta fått omfattande kritik från bland annat miljöorganisationer, eftersom det också kan användas för att skydda företags investeringar i fossila bränslen som kol, olja och gas. Till exempel stämde energibolaget Uniper i maj förra året Nederländerna på en miljard euro för att ta tvingat företaget att stänga ett kolkraftverk i förtid.

Andra exempel kan man hitta från 2012 när svenska Vattenfall krävde 65 miljarder kronor i skadestånd av Tyskland efter tyska regeringens beslut att fasa ut kärnkraft. 2019 stämdes Sverige på 17 miljarder kronor av det australiensiska prospekteringsföretaget Aura Energy efter beslutet att förbjuda uranbrytning- och prospektering.

Bryter mot EU-lagstiftningen

Men i torsdags konstaterade EU-domstolen att att ISDS-fall som använder sig av Energy Charter Treaty inte går applicera inom EU. Det bryter mot EU-lagstiftningen, konstaterade domstolen i samband med ett beslut i en annan konflikt, mellan Moldavien och Komstroy Investment.

Beslutet har hyllats av flera miljöorganisationer.

– Med tanke på klimatkrisens omfattning är det inte bara avskyvärt att EU-företag har använt energistadgefördraget för att kräva ersättning, men det har nu bekräftats att det också är olagligt, säger Amandine Van Den Berghe, advokat på miljörättsorganisationen Clientearth till Euraktiv.

Jordens vänner och nätverket Friends of the earth skriver i ett pressmeddelande att de välkomnar beslutet, som de menar kommer att drastiskt minsta företags möjlighet att stämma stater inom EU.

“Klimatkrisen har inte råd att kompensera företag med miljardbelopp varje gång våra regeringar fattar beslut om klimatåtgärder. Det är mycket goda nyheter att EU-domstolen idag konstaterar att sådana investeringsskydd inte är förenliga med EU-lagar. Detta understryker återigen vikten av att EU och medlemsländerna lämnar klimatkatastrofen Energy Charter Treaty, som i första hand finns till för att skydda fossila intressen”, säger Paul de Clerck, samordnare för ekonomisk rättvisa hos Friends of the Earth Europe, i pressmeddelandet.

Ökat inflytande för internationella företag

Jordens vänner skriver vidare att liknande ISDS-klausuler finns med i många internationella handelsavtal och att de under lång tid försökt uppmärksamma de negativa effekter som detta innebär. Bland annat har de krävt att Sverige drar sig ur de handelsavtal där klausulen finns med.

”Under de senaste decennierna har internationella handelsöverenskommelser lett till kraftigt ökat inflytande för internationella företag. Alldeles för lite har gjorts för att förhindra det missbruk som nu breder ut sig på bekostnad av demokratiskt fattade beslut. Det rättsliga systemet är helt ur balans” säger Rebeca Borges, programhandläggare på Jordens Vänner.

Läs mer:

Handelsavtal skyddar fossil energi– EU-parlamentet vill omförhandla