Radar · Migration

Misshandlade och lämnade  att dö – tusentals döda av EU:s flyktingpolitik

Santa håller hårt om sin femåriga dotter Timi för att hon inte ska ramla i vattnet.

2 000 döda migranter. Utdragen misshandel av ofta värnlösa, nakna personer, nedsänkningar i vatten, slag med metallstavar. Det är några exempel på de metoder som används för att stoppa flyktingar som försöker ta sig till Europa, enligt tidningen The Guardian.

I vad som kallas den största massfördrivningen på decennier har EU:s gränspolis bistått medlemsländer i stoppa flyktingar som försöker nå Europa.

Det avslöjas i dag i en stor granskning i tidningen The Guardian. Totalt har 40 000 migranter tryckts tillbaka i så kallade pushbacks. Och det är brutala metoder som EU:s medlemsstater indirekt använder sig av.

Vittnesmål berättar om hur de fått sina händer fastbundna vid stängsel i celler. På deras huvuden har det satts hjälmar för att våldet som sedan utdelats mot huvudet inte skulle ge blåmärken.

Migranter har vittnat om hur de sänks ner i vatten och misshandlas, om utdragna misshandlar, och våld mot kvinnor, barn och män.

Enligt Border violence monitoring network (BVMN), en koalition av 13 ickestatliga organisationer som dokumenterar illlegala pushbacks i västra Balkan, rapporteras onödigt våld i nästan 90 procent av alla vittnesmål som samlades in 2020 i Kroatien, vilket är en ökning med tio procent sedan 2019.

Tidningens analys, att 40 000 migranter pushat tillbaks, och 2 000 dödats, bygger på rapporter från olika FN-organ. Dessa har kombinerats med dataanalyser av rapporterade incidenter som samlats in av ideella organisationer. Enligt de organisationer som arbetar med frågan har brutaliteten, och frekvensen av antalet pushbacks bara ökat.

Tätare samarbete mellan EU och Libyen

De senaste rapporterna visar på ett intensifierat samarbete mellan EU:s medlemsstater och så kallade tredjepartsländer, länder som Libyen som ligger utanför EU, men som blivit viktiga transitländer för migranter. EU har ingått avtal med dessa länder för att hantera flyktingar. 

Enligt data från FN:s flyktingkommissariat UNHCR har Libyen, med stöd av Italien, pushat tillbaka 15 500 asylsökande sedan starten av pandemin. Dessa har hamnat i uppsamlingsläger, låsta förvar, där de utsatts för tortyr.

Andra har drunknat utan att Italien eller Libyen agerat.

”Italien har använt pandemin som en ursäkt för att stänga sina hamnar eftersom det inte ansågs säkert för människor som räddats till havs att kliva i land. Men Italien har inte haft några problem med att den libyska kustbevakningen  återfört människor till Tripoli, inte ens när staden var under attack eller när hundratals försvann i samma ögonblick de gick i land,” säger Fulvio Vassallo Paleologo, professor i asylrätt vid Palermos universitet.

Syre har återkommande rapporterat om EU:s gränspolitik. Frontex budget för 2020 var 460 miljoner euro, vilket är över 35 procent mer än budgeten 2019. Och den fortsätter växa. År 2027 ska Frontex ha en stående styrka på 10 000 vakter, som kommer vara EU:s första gemensamma polisiära och militära styrka. I dagsläget bidrar olika medlemsstater med resurser, vilket kan vara gränsvakter, kustbevakning, helikoptrar eller fartyg.

”Döden på Medelhavet, sedan pandemin började, är direkt eller indirekt kopplad till EU:s hållning att stänga alla dörrar till Europa, och att immigrationskontrollen i allt större utsträckning läggs på länder som Libyen”, säger Fulvio Vassallo Paleologo.

En tidigare granskning som The Guardian gjort har visat att minst 18 000 ensamkommande barn har försvunnit i Europa inom loppet av två år.

EU:s antikorruptionsenhet Olaf har också fått i uppdrag att utreda gränspolisen Frontex efter uppgifter om trakasserier och tillbakatvingande av flyktingar.

Läs mer EU storsatsar på Frontex

Läs mer Så tycker svenska politiker om Frontex

Läs mer Grekland duckar för internationella regler

Läs mer 18 000 ensamkommande barn försvann i Europa