Radar · Politik

SAAB ”stolta över att” få fortsätta sälja vapen till diktatur i krig

En räddningsarbetare letar överlevande i ruinerna efter en saudisk-ledd flygbombning i Jemen.

Försvarskoncernen Saab fortsätter att göra affärer med diktaturen Förenade Arabemiraten, ett land misstänkta för brott mot folkrätten. Saab har fått en tilläggsorder från diktaturen på det flygburna övervakningssystemet Global Eye.

Förenade Arabemiraten är en diktatur, ett land som både saknar val och yttrandefrihet. Dessutom befinner sig landet i krig, man deltar aktivt i anfallskriget mot Jemen. Situationen i Jemen beskrivs av FN som världens värsta humanitära kris – något FN sagt i flera år.

Vi är stolta över att Förenade Arabemiraten fortsätter att visa stort förtroende för Saab och våra lösningar. Det visar att Saab ligger i framkanten gällande avancerad teknik” – Saabs vd Micael Johansson.

Beställningen är värd en dryg miljard dollar, eller motsvarande 8,3 miljarder kronor, och gäller för perioden 2020–2025, enligt ett pressmeddelande från SAAB.

På den svenska regeringens hemsida kan man läsa att ”det finns stora brister i Förenade arabemiraten vad gäller demokrati, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer”.

Enligt regeringen är ”de politiska rättigheterna i Förenade arabemiraten starkt begränsade. Politiska partier är förbjudna och yttrande-, mötes- och föreningsfrihet saknas”.

Vidare kan man läsa att ”sedan kriget i Jemen inleddes 2015 har kritik riktats mot landets krigföring och misstänkta brott mot folkrätten”.

Kvinnorna i diktaturen ”kan inte till fullo åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Landet tillämpar sharia för den familjerättsliga lagstiftningen och diskriminerande regler är norm.”

Regeringen har hittills inte stoppat några vapenleveranser till Förenade Arabemiraten.

Kafala-systemet

De fackliga rättigheterna i landet är kraftigt inskränkta, men bland annat lärare, jurister, byggnadsarbetare och hushållsanställda har försökt att bilda fackföreningar. I samtliga fall har fackföreningarna blivit förbjudna av regimen. Det är vidare förbjudet att strejka. Anställda som har deltagit i strejker har blivit avskedade.

Av Förenade Arabemiratens befolkning på drygt 9 miljoner är 1,4 miljoner emiratier. Nästan 8 miljoner är migrantarbetare, från framför allt Indien, Bangladesh, Pakistan, Nepal och Filippinerna.

Trots att Förenade Arabemiraten gått ut med tankar om att reformera Kafala-systemet så fortsätter migrantarbetare att utsättas för omfattande exploatering och övergrepp, enligt Amnesty.

Kafala-systemet innebär att migrantarbetarnas tillstånd att stanna i landet är kopplat till den arbetsgivare som de arbetar för. Om migrantarbetarna säger upp sig från arbetet blir han eller hon tvungen att flytta tillbaka till ursprungslandet.

Något många menar skapar en extrem press på migrantarbetarna. Även om villkoren är miserabla känner sig många migrantarbetare tvingade att fortsätta arbeta. I den internationella debatten har Kafala-systemet liknats vid en form av slaveri.

Läs mer här:
Saab utökar sin export av övervakningssystem
• Svenskt dubbelspel om vapen och fred

De tio största exportdestinationerna 2019

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV