Radar · Inrikes

Studie: Sämre utsikter för kvinnor än män att åldras i rika länder

En ny internationell studie slår fast att förutsättningarna för en god ålderdom är sämre för kvinnor än för män.

Förutsättningarna som samhället erbjuder sina medborgare för att få en bra ålderdom är sämre för kvinnor än för män. Åtminstone i höginkomstländer. Det visar en ny internationell studie.

Det är genom officiell statistik från 18 höginkomstländer, bland annat från de nordiska länderna, som forskare nu menar att kvinnor i rika länder har sämre förutsättningar till en god ålderdom än män.

Det hela presenterades nyligen i en studie som publicerats i den brittiska medicinska tidsskriften The Lancet.

Forskningsmetoden har kortfattat gått ut på att forskarna, utifrån den tillgängliga statistiken, har poängsatt åldrandets förutsättningar inom olika områden. Man har bland annat tittat på områden som säkerhet, välmående och produktivitet. Därefter har man jämfört och vägt områdena mot varandra för att få fram ett så kallat ålders-index.

Ris och ros från forskningsvärlden

I en intervju med Sveriges Radio har Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, kommenterat studien. Han känner igen flera av de slutsatser som dras, till exempel risken om att leva ensam – något som är vanligare bland åldrande kvinnor.

– Att vara ensamboende ökar ju också risken för att känna sig ensam, säger han till Sveriges Radio, och lyfter i sammanhanget fram fler aspekter.

– Eftersom männen ofta går bort tidigare så är det ju även så att de blir sjukare tidigare. Och då är det ofta kvinnorna som får ta hand om dem.

Ingmar Skoog menar dock att det finns vissa försvårande omständigheter med metoden som forskarna har arbetat efter. Statistiken som man har samlat är inte helt enhetlig, förklarar han, eftersom alla länder inte använder registerdata på samma sätt. Dessutom saknas det objektiva mått för vad som egentligen gör att människor känner sig tillfreds med livet.

Sverige får "bra" betyg

Sett till de nordiska länderna hamnar man högt upp i studiens ålders-index, det vill säga, länderna är jämförelsevis bättre att åldras i än i studiens övriga länder. Eller mindre dåliga kanske är en bättre benämning, om man ser till studiens övergripande resultat.

Sverige tycks vara bland de absolut minst dåliga länderna att åldras i. Man finns överhuvudtaget inte med på listan över de länder där ojämlikheten mellan könen är som störst.

– Det beror antagligen på vårt välfärdssamhälle, säger Ingmar Skoog, och fortsätter.

– Och troligtvis är det också så att när man har mindre skillnader mellan könen så kanske folk mår bättre, både män och kvinnor.

Läs också: Livslängden högst i södra Sverige – lägst i norra Sverige