Radar · Nyheter

Livslängden högst i södra Sverige – lägst i norra Sverige

Hallänningen Björn Hellberg, tennisorakel, har chans att leva länge visar en ny studie.

Hallänningar lever längst i landet. Sämre är det för de som bor i Norrbotten när det gäller människors livslängd. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Den förväntade livslängden har förbättrats under de senaste årtiondena i både Sverige och Finland, men ojämlikheten i förväntad livslängd mellan regioner är nästan oförändrad visar studien från Stockholms universitet

– Det finns två sätt att se på det här. Å ena sidan kan man se glaset som halvfullt, då människor levde längre år 2014 jämfört med 1990 i alla regioner i både Finland och Sverige. Å andra sidan är glaset halvtomt, eftersom ojämlikheten i livslängd mellan regioner inte riktigt har förändrats, varken för kvinnor eller för män, säger Ben Wilson, forskare vid Sociologiska institutionen och en av medförfattarna till studien, till forskning.se

Deras nya studie visar att skillnaderna inte bara syns när man jämför förväntad livslängd mellan regioner i varje i de båda länderna, utan också när man jämför mellan regioner i länderna.

Generellt lever människor i städer längre än som bor på landsbygden, men den allra största klyftan är mer strikt geografisk.

– Människor i regioner i södra Sverige lever längre än i regioner i norr, och det gäller för både kvinnor och män. Kronoberg hade den högsta förväntade livslängden 2014 och Norrbotten, Gävleborg och Västernorrland den lägsta. I Finland har landets sydvästra del högre livslängd än den nordöstra, med Helsingforsområdet någonstans däremellan. Svenskspråkiga regioner i Finland har också fortsatt högre förväntad livslängd jämfört med finsktalande regioner, säger Ben Wilson, till forskning.se.

Livslängden i Finland har historiskt sett varit lägre än i Sverige i de flesta regioner. Men har Finland under åren 1990–2014 kommit ikapp Sverige när det gäller kvinnlig livslängd. Finska män däremot ligger fortfarande efter svenska män i förväntad livslängd. Något som förklaras med att finska män fortfarande röker och dricker i större utsträckning än finska kvinnor, enligt Ben Wilson.

Ben Wilson och hans forskarkollegor har även också studerat ojämlikhet genom att mäta variationen i hur länge människor lever och det är vanligare att unga vuxna dör i missgynnade regioner.

– En större variation i livslängd i ett visst område innebär att det är mer ovisst hur länge du kommer leva. Det kan betyda att unga vuxna oftare dör i vissa regioner, dödsfall som kan orsakas av allt från olyckor till cancer, säger Ben Wilson till forskning.se