Radar · Miljö

EU-förslag på nya fiskekvoter i Västerhavet

Torsk.

EU-kommissionen föreslår minskade fångstkvoter för torsk och havskräfta i Västerhavet 2022.

Hur stor de svenska kvoterna slutligen blir för nästa år fastställs vid ett möte med EU:s fiskeministrar 13–14 december.

För havskräfta föreslås en minskning i Skagerrak och Kattegatt med 31 procent till 8 501 ton, enligt ett pressmeddelande.

För torsk i Kattegatt föreslår kommissionen att förbudet mot torskfiske behålls, medan kvoten för oundvikliga bifångster av torsk föreslås minskas med 21 procent till 97 ton.

Syftet med att tillåta viss bifångst av torsk är torskfiskeförbudet inte ska strypa det hållbara fisket av havskräfta i området.

Samtidigt föreslår kommissionen höjda kvoter för rödspätta i Kattegatt med 17 procent till 555 ton under 2022. Kvoten föreslås också få öka med 20 procent för tunga i Kattegatt och Skagerrak till 715 ton.

Kvotförslagen gäller de fiskbestånd som endast förvaltas av EU i EU-vattnen i Kattegatt och Skagerrak.

Läs mer: 

Trålförbud till trots – Öresund töms på torsk

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV