Radar · Politik

Samernas riksförbund vill stämma svenska staten

Samernas riksförbund vill stämma svenska staten.

Svenska samernas riksförbund vill stämma svenska staten – igen. Denna gång för samebyarnas rätt till jakt- och fiskeupplåtelser i södra delen av renbetesområdet.

Svenska samernas riksförbund, SSR, ska utreda förutsättningarna för en ny stämningsansökan mot staten, , uppger Sameradion & SVT Sápmi.

Denna gång handlar om samebyars rätt till jakt- och fiskeupplåtelser i södra delen av renbetesområdet. Trots att regeringen redan beslutat om en utredning om ny renskötsellag, där man bland annat vill ha svar på vilka följder Girjasdomen ska få för andra samebyars rätt till jakt och fiske?

”Samebyarnas rätt till sina områden ska erkännas och då ser vi att det kan behövas fler processer”, säger ordförande Åsa Larsson Blind efter beslutet som fattats av ett enhälligt landsmöte, till Sameradion & SVT Sápmi.

Det var 2009 som Svenska samernas riksförbund och Girjas sameby lämnade in en stämningsansökan och där samebyn yrkade ensamrätt över jakten och fisket på sina året-runtmarker. Högsta domstolen kom förra året fram till att samebyn har ensamrätt på grund av urminnes hävd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV