Radar · Miljö

Satsning: Biologisk mångfald ska främjas med ”havets barnkammare”

Soluppgång över Östersjön.

Som en del i att förbättra miljön i Östersjön inleds nu ett arbete i Hanöbukten utanför Kristianstad. Den biologiska mångfalden ska förbättras, och detta genom en alldeles särskild växt, känd som ”havets barnkammare”.

Arbetet som nu inleds i Hanöbukten är en del av Världsnaturfondens projekt ”Återskapa Östersjöns livskraft”, vilket inkluderar områden i Stockholms skärgård, Höga kusten och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Delprojektet i fråga går ut på att genom ett särskilt sjögräs förbättra den biologiska mångfalden i Hanöbukten. Sjögräset heter ålgräs och kallas ibland för ”havets barnkammare”, eftersom bladen ger skydd åt yngel och fiskar. Även föda, då ålgräset drar till sig massa smådjur.

– Ålgräs trivs i relativt grunt vatten, på två till sex meter, så att solljuset når ner. Det växer på sandiga bottnar som inte är alltför exponerade, säger Ulrika Hedlund, kommunekolog i Kristianstads kommun, i ett pressmeddelande.

Ger även andra klimatvinster

Planen är att plantera hela ålgräsängar, förklarar Ulrika Hedlund. Förutom att erbjuda gömslen och föda till yngel och fiskar så fyller ålgräset också en annan viktig funktion. Rotsystemet stabiliserar bottnen och minskar erosion, och i bladen sker fotosyntes som binder koldioxid.

Som ett första steg i projektet har dykare testplanterat ålgräs i ett område mellan Snickarhaken och Revhaken. Den stora utplanteringen är planerad först till sommaren 2022. Årstiden är optimal för plantering, förklara Ulrika Hedlund.

– På sommaren är förutsättningarna bäst vad gäller temperatur och ljusförhållanden.

Totalt har man avsatt två miljoner kronor av Världsnaturfondens projektbudget för att skapa fler ålgräsängar.

Läs även: Biologernas fasa: Åtta invasiva arter som hotar livet under ytan

Läs även: Ny forskning: Arter i Östersjön kan inte ersättas