Radar · Inrikes

JO granskar polisens vapenhandläggning

JO har beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden efter många klagomål om långa väntetider.

Efter en ström av anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) om långa väntetider hos polisen för vapenlicens har JO Per Lennerbrant beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden.

Unders sommaren och tidig höst har jägare och sportskyttar i vissa fall fått vänta flera månader på licens för nya vapen. Bland det 70-tal anmälningar som kommit in till JO i år om långa handläggningstider finns flera som väntat 16-18 veckor på beslut.

En person skriver att han väntat 19 veckor på sin licens. En annan anmälare har väntat elva veckor och då fått besked att ärenden ännu inte tilldelats någon handläggare.

JO Per Lennerbrant har nu beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden, enligt ett pressmeddelande.

De tidvis långa handläggningstiderna hos polisen har varit en återkommande fråga för JO under flera år.

Fler klagomål

Senaste granskningen gjorde JO Per Lennerbrant 2019 vid rättsavdelningen, rättsenhet Mitt. Efter den granskningen uttalade JO att han avsåg att fortsätta att granska handläggningstiderna genom inspektioner hos Polismyndigheten.

Men pandemin och risken för spridning av covid-19 gjorde att inspektion inte gick att genomföra.

”Det är angeläget för mig att återuppta den planerade inspektionsverksamheten. Jag har också den senaste tiden märkt av en tydlig ökning av antalet klagomål på polisens handläggning av vapenärenden”, säger JO Per Lennerbrant enligt pressmeddelandet.

Inspektionen kommer att äga rum den 10 och 11 november 2021 och avse Polismyndighetens handläggning vid rättsavdelningen i Stockholm.

Läs mer:

Jakt är en hobby man måste kunna ifrågsätta

”Lyssna på vildandens klagan – sluta sätta ut gräsänder till jakt

Nu ska viltvård upphandlas: ”Fegt förslag”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV