Zoom

Anderssons uppdrag: Ta tillbaka männen, behåll kvinnorna

Skillnaderna växer mellan hur män och kvinnor röstar.

Män röstar höger, kvinnor vänster. Könsklyftan i väljarkåren växer och när Magdalena Andersson nu väljs till S-ledare är uppgiften dubbel: Behåll kvinnorna och locka tillbaka männen. ”Det är oerhört viktigt att vi fortsätter vara ett brett parti”, säger Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor.

Om män fråntogs rösträtten skulle de socialdemokrater som på onsdagen inleder sin kongress kunna bilda en majoritetsregering tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Om tvärtom enbart män röstade skulle Moderaterna kunna göra det samma tillsammans med Sverigedemokraterna. Det visar Statistiska centralbyråns stora opinionsmätning från juni i år. 25 procent av männen, men bara 10,7 procent av kvinnorna uttryckte då sitt stöd för SD.

Från Socialdemokraterna är män på flykt sedan lång tid tillbaka. I Stefan Löfvens första SCB-mätning som S-ordförande 2012 stödde 36,1 procent av männen partiet, i den sista 25,9 procent. Åtskilliga av dem har gått till Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna har visserligen tappat även bland kvinnorna, men inte i samma utsträckning. S hade i juni i år stöd av 33,9 procent av kvinnorna, mot 39,8 procent 2012. Lägg där till att V och MP har en ännu kraftigare kvinnodominans bland sina väljare och man kan konstatera att könsskillnaderna har vuxit i väljarkåren det senaste decenniet.

Kvinnor tjänar mindre

Kvinnor vinner på vänsterpolitik, är Annika Strandhälls förklaring. Den före detta socialministern och den nyvalda ordföranden för kvinnoförbundet pekar på ekonomiska realiteter: Kvinnor tjänar 3,6 miljoner kronor mindre än män under ett arbetsliv. Detta tillsammans seglivade könsroller gör kvinnor mer beroende av såväl starka trygghetssystem som fungerande barn– och äldreomsorg, menar hon.

– Vi vet att när man skär i välfärden är det inte männen som går hem och vårdar sina gamla föräldrar, det är kvinnor, säger Annika Strandhäll.

SD, det mest mansdominerande partiet, må tala om välfärd och pensioner, men saknar trovärdighet, anser hon. Särskilt som partiet svängt åt höger i synen på sådant som skatter och välfärdsbolagens vinster.

– Invandringsfrågan är väl den enda fråga som alla kan vara fullständigt säkra på att SD inte kommer att byta fot i, vilka stormar som än bryter ut och hur mycket Svenskt näringsliv eller andra lobbyister än ligger på, säger Annika Strandhäll.

Andra tolkar männens – arbetarmännens – glidning högerut som ett resultat av en samhällsutveckling där arbetarklassens män är förlorare, relativt sett. När fabriker packar ihop och lämnar bruks– och industrisorter blir männen kvar. Kvinnorna drar till storstan och utbildar sig. Bilden skulle kunna nyanseras, men något ligger det i den. Också Annika Strandhäll tror på den som delförklaring till SD:s framgångar.

– Sverigedemokraterna har varit duktiga på att elda under en känsla av utanförskap. Internationellt samarbete och globalisering har blivit den gemensamma fienden och vinden har blåst åt stängda gränser, säger Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll ser fram emot att Sverige nu – troligen – får sin första kvinnliga statsminister
Annika Strandhäll ser fram emot att Sverige nu – troligen – får sin första kvinnliga statsminister. "Representation spelar roll, att de flickor och pojkar som växer upp att se att tillgången till makt och inflytande inte är könsbunden", säger hon. Foto: Jonas Ekströmer/TT

När Socialdemokraterna nu möts för kongress i Göteborg för att ta ut kursen inför nästa mandatperiod ska det inte handla om att sluta sig mot omvärlden, utan en offensiv satsning på klimatomställning, enligt Annika Strandhäll.

– När världen förändras är det socialdemokratiska svaret att Sverige ska ligga i framkant.

Prio på både mäns och kvinnors frågor

Fokus på klimatomställning alltså, liksom på välfärd. Två områden som kvinnor prioriterar högre än män, när Novus mäter. Magdalena Andersson, som på torsdagen ska krönas till partiledare, har utöver dessa pekat ut ytterligare två: Brottslighet och integration. Båda är frågor som skattas som betydligt högre av män än av kvinnor.

Kvinnorna ska hållas kvar, männen lockas tillbaka. Så kan Anderssons prioriteringar tolkas av den som betraktar politiken ur ett strategiskt perspektiv. Annika Strandhäll säger inte emot, men uttrycker det annorlunda.

– Det är oerhört viktigt att vi fortsätter vara ett brett parti, säger hon.

Magdalena Andersson gör rätt som lyfter fram brottsligheten, tycker Annika Strandhäll. Människor, inte minst i förorterna, upplever en stor otrygghet och det är en av samhällets stora utmaningar, anser hon.

– Vi pratar om en liten grupp gängkriminella som fullständigt paralyserar den stora majoritet som bor i de här områdena. Den som aspirerar på posten som statsminister måste fullt ut visa att den tar den här frågan på allvar.

Så var det där med migrationen, frågan som överskuggat det mesta i svensk politik de senaste åren. Också det en fråga som fler män prioriterar högt – och det handlar i de flesta fall om män som vill se ytterligare åtstramningar. Annika Strandhäll kan sägas personifiera den socialdemokratiska kluvenheten i frågan. Hon återkommer till hur fel SD har när de vill stänga gränserna. Samtidigt som hon i likhet med Magdalena Andersson benhårt försvarar de beslut som fattades 2015 för att minska antalet asylsökande.

– Vi var tvungna att fatta svåra beslut och där ska vi inte hamna igen. Vi ska inte ha en situation där människor som kommer hit inte får en chans att komma in i samhället och tas tillvara.

Krossar glastaket

Det är något helt annat än ett rasistiskt parti som vill minska invandringen för att man betraktar människor som icke önskvärda, menar Annika Strandhäll. Sverige behöver de som kommit, konstaterar hon och pekar på att var fjärde anställd i vård och omsorg är född i ett annat land.

– Vi ska vara oerhört tacksamma att människor valt att söka sig hit.

Splittrad är den väljarkår Magdelana Andersson nu ska vända sig till. Invandringsskeptiska män, klimatengagerade kvinnor, alla ska de rymmas i det stora partiet. Balansakterna är många. Men på sikt hoppas Annika Strandhäll att valet av Magdalena Andersson ska bidra till att överbrygga en del av klyftorna mellan könen, om hon till sist krossar det där glastaket och blir den första kvinnan på statsministerposten efter 211 år av män.

– Representation spelar roll, att de flickor och pojkar som växer upp ser att tillgången till makt och inflytande inte är könsbunden.

Alla vill ha Magdalena Andersson – men nu är det slut på enigheten

Klimatkamp eller flirt med SD-väljare – vägval väntar S när Löfven går

Politik Socialdemokraterna Magdalena Andersson

Mäns och kvinnors partisympatier

SCB juni 2021, i procent
Män/kvinnor:

M 22,5 / 21,6
SD 25,0 / 10,7
KD 4,4 / 4,5
L 2,8 / 2,7
C 7,9 / 9,3
MP 2,4 / 5,4
V 7,2 / 11,0
S 25,9 / 33,9