Radar · Migration

Utredning: Asylsökande barn riskerar bedömas som vuxna

Var femte 17-årig pojke som genomgår en medicinsk åldersbedömning riskerar att felaktigt pekas ut som vuxen, enligt Rättsmedicinalverket som utför undersökningarna.

Rättsmedicinalverket (RMV) använder en metod för medicinska åldersbedömningar som saknar tillräckligt vetenskapligt stöd. Det konstaterar en statlig utredning i en delrapport.

Sedan fyra år tillbaka använder RMV en kombination av röntgen av visdomständer och av knäleder för att bedöma om en person är över eller under 18 år, vilket kan vara avgörande för asylsökandes möjligheter att stanna i Sverige.

Efter omfattande kritik mot metoden tillsatte regeringen för ett år sedan en utredning som på torsdagen presenterade en första rapport. Där döms RMV:s vetenskapliga underlag för metoden nu ut som otillräckligt. Utredningen tar inte själva ställning till metodens tillförlitlighet, men konstaterar att olika studier pekar i olika riktning. Mårten Löfberg, generalsekreterare för Asylrättscentrum, är kritisk till hur RMV agerat.

– Det minsta man kan förvänta sig är att den myndighet som genomför undersökningarna kan visa på vilken tillförlitlighet de har. Det handlar om livsavgörande beslut som inte kan baseras på metoder som inte bygger på tillräckligt vetenskapligt underlag, säger han.

RMV: Var femte 17-årig kan bedömas som vuxen

RMV själva påstår långt ifrån att den metod de använder är hundraprocentig. Var femte 17-årig pojke som undersöks med metoden riskerar att felaktigt pekas ut som vuxen, enligt myndighetens egen bedömning.

Utredningen ska nu fortsätta sitt arbete till och med våren 2024. Att det dröjer så länge innan slutbetänkandet är klart anser Mårten Löfberg är oacceptabelt.

– Att man begravt den här frågan i en flera år lång utredning ger känslan av man vill få bort den från dagordningen. Man kan jämföra med den parlamentariska kommittén som bara fick ett år på sig att ta fram en helt ny migrationslagstiftning på i princip alla områden, säger han.

Så här långt har RMV genomfört runt 11 000 undersökningar med den kritiserade metoden, som Sverige är ensamt i Europa om att använda. Antalet har minskat kraftigt i takt med att färre asylsökande kommit till Sverige och hittills i år handlar det om 83 personer.

RMV:s generaldirektör Lars Werkström ger inga signaler om att myndigheten är beredda att ompröva metoden, men anser att de kan använda utredningens delbetänkande för att utveckla den.

– Det är nyttigt att få den externa belysning av metoden som utredningen har gett oss. Vi kommer såklart att ta till oss av utredningens synpunkter och använda dem i vårt utvecklingsarbete, säger han i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Läkare dömer ut utvärdering av åldersbedömningar: ”De är jäviga”