Radar · Migration

Läkare dömer ut utvärdering av åldersbedömningar: ”De är jäviga”

Metoden att röntga personers knäleder för att bedöma ålder används fortfarande i asylärenden, trots att den ifrågasatts från flera håll.

Regeringens utredare ska utvärdera metoderna för medicinska åldersbedömningar. Men expertgruppen hon har till sin hjälp är jävig, anser flera läkare och forskare.

Asylsökande har skrivits upp i ålder och fått avslag på sina asylansökningar på felaktiga grunder. Det är ett faktum, enligt läkaren Ingrid Eckerman som också är grundare till nätverket Stoppa utvisningar till Afghanistan.

– Uppenbart minderåriga har skrivits upp i ålder, trots att det räcker att titta och lyssna på dem för att förstå att de inte är 18 år, säger hon.

Kritiken har varit massiv mot de metoder Rättsmedicinalverket (RMV) använder för medicinska åldersbedömningar för att bedöma asylsökandes ålder, något som ofta är avgörande för möjligheten att stanna i Sverige.

Socialstyrelsen: Osäker metod

I dag använder RMV en kombination av röntgen av visdomständer och knäleder för att bedöma om en person är över eller under 18 år. Inte minst den senare metoden är i hög grad omstridd. Enligt en studie Socialstyrelsen gjorde 2018 kan metoden anses vara tillförlitlig när det gäller att avgöra om en flicka fyllt 14 år och om en pojke fyllt 15 år – men betydligt mer osäker när det gäller att avgöra om någon hunnit bli 18 år, vilket är det intressanta i en asylprocess.

Trots kritiken har RMV fortsatt att använda metoderna och först 2020 tillsatte regeringen en utredning som ska utvärdera dem. Till sommaren ska slutsatserna redovisas, men nu ifrågasätts utredningens trovärdighet. I en debattartikel i Läkartidningen skriver 15 läkare och medicinska forskare att utredaren Maria Eka och den expertgrupp hon har till förfogande är jäviga.

Fattade beslutet – ska utvärdera metoden

Ingrid Eckerman instämmer och pekar på att åtminstone fem av ledamöterna i expertgruppen har skäl att inte vara för kritiska till RMV:s metoder. En av dem vars oberoende ifrågasätts är Elias Palm, den avdelningschef på RMV som fattade beslut om att använda metoden att röntga knäleden.

I expertgruppen ingår också Åsa Evrensel, verksamhetsexpert på Migrationsverket som tidigare slog fast i sina styrdokument att RMV:s bedömnings skulle vara avgörande för åldersbedömningen och inte skulle vägas mot andra omständigheter. Också Jonas Bergström, enhetschef på Socialstyrelsen, hör till dem som enligt kritikerna kan ha skäl att vara välvilligt inställd till RMV:s metoder. RMV har i sitt val av metoder lutat sig mot en rapport från Socialstyrelsen – som sedan drogs tillbaka då det visade sig att de statistiska beräkningarna var felaktiga.

Utredaren Maria Eka är chefsrådman på förvaltningsrätten i Stockholm och har själv dömt i mål som rör åldersuppskrivningar.

– De har alla ett intresse av att säga att det här är ett bra sätt att göra medicinska åldersbedömningar på, säger Ingrid Eckerman.

Även om antalet medicinska åldersbedömningar minskat kraftigt de senaste åren till följd av att färre söker asyl förekommer de i högsta grad fortfarande. 2020 utförde RMV 176 medicinska åldersbedömningar i asylärenden. 2017 var antalet 9 617.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) vill inte uttala sig om expertgruppens trovärdighet, utan understyrker statliga utredningars oberoende: ”Det är utredarens sak att bestämma när och hur en expert ska bistå kommittén”, skriver han i mejl till Syre.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV