Zoom

Vänsterpartiet vill ge mer pengar till sjuka än SD

Vänsterpartiets skattesänkningar för  bland annat sjuka leder till mer pengar i plånboken för låginkomsttagare.

SD ger mest till sjukförsäkringsområdet i sin skuggbudget. Men när det gäller pengar till sjuka individer slår Vänsterpartiet högre. De vill sänka skatten för sjuka och höja sjukersättningen med över 1 000 kronor i månaden. När skattesänkningarna räknas in toppar Vänsterpartiets SD:s förslag med råge.

– Fler måste få sjukpenning, sjukersättning och en förbättrad livssituation, säger Ida Gabrielsson (V) talesperson i sjukförsäkringsfrågor.

Därför vill Vänsterpartiet bland annat sänka skatten för personer med sjukersättning och för personer med lägre inkomster, inklusive sjukpenning. Denna skattesänkning är lite svår att beräkna för dessa två grupper, men borde hamna på ungefär 5,1 miljarder kronor, enligt Vänsterpartiet. Det är nästan lika mycket som hela Sverigedemokraternas budget för utgiftsområde 10, som är den post som ska gå till olika kostnader som rör sjukförsäkringsområdet.

Men just skattesänkningar läggs in i en annan del av partiernas skuggbudgetar, därför syns inte Vänsterpartiets satsning under just den posten. Sverigedemokraterna har å andra sidan inte lagt in några skattesänkningar alls för sjuka.

– Vi håller på att kolla på skattesänkningar och det är absolut något vi behöver se över, men pengarna ska räcka till mycket, säger Julia Kronlid (SD), socialförsäkringspolitisk talesperson.

Vänsterpartiet slår SD:s förslag med råge

Utgiftsområde 10 i budgeten handlar om anslag till bland annat sjukpenning, Försäkringskassan och sänkt sjuklön för företag. Häromdagen berättade Syre att Sverigedemokraterna lade mest pengar av alla riksdagspartier på det området. Men merparten av pengarna går inte till de som är sjuka eller funktionsnedsatta. Tittar man istället på hur mycket pengar varje sjuk individ får så slår Vänsterpartiet SD:s förslag med råge.

Förutom att sänka skatten för personer som har sjukpennig, sjukersättning eller aktivitetsersättning vill Vänsterpartiet också höja inkomsten för de med allra lägst sjuk- eller aktivitetsersättning. Det vill SD vill också, men Vänsterpartiet vill ha en högre höjning. Medan Vänsterpartiet vill att alla personer som har sjukersättning på garantinivån ska få 1 190 kronor mer i månaden, jämfört med dagens nivå, vill SD se en höjning med 300 kronor mer per månad.

Vad gäller bostadstillägget som personer med hel sjukersättning kan få om de har hög hyra och låg inkomst är Vänsterpartiets förslag likadant som SD:s. Det handlar om att bostadstillägget borde höjas och ligga på samma nivå som det bostadstillägg som ålderspensionärer kan få.

Vänsterpartiet vill avskaffa hela rehabiliteringskedjan

Vid en jämförelse mellan partiernas skuggbudgetar ser det ut som att Sverigedemokraterna vill lägga mer pengar än Vänsterpartiet på området sjukpenning och rehabilitering. Men det stämmer inte riktigt.

Vänsterpartiet har varit drivande i att genomföra lättnader för sjukskrivna och har motionerat om att helt avskaffa tidsgränserna i rehabiliteringskedjan. Det skulle innebära att det blev lättare för sjuka att behålla sin sjukpenning, vilket skulle leda till ökade kostnader på den posten. Men till skillnad från SD har de inte lagt in någon kostnad för lättnaden i sin skuggbudget.

– Eftersom vårt förslag är ett i grunden helt annat system är ordningen måste det utredas först och därför kan vi inte lägga in det, säger Ida Gabrielsson.

SD vill å andra sidan behålla rehabiliteringskedjan men ha vissa lättnader. Ett av sina förslag om lättnader har de lagt in i sin skuggbudgeten, medan de andra förslagen som bland annat tar utgångspunkt i regeringens utredning om tryggare sjukförsäkring har man fört fram i en annan motion.

Ett argument emot att avskaffa rehabiliteringskedjan handlar om att den har lett till att fler kommer ut i arbete, enligt Inspektionen från socialförsäkringen.

Forskare inte förvånade

Vänsterpartiet har länge haft förbättringar i sjukförsäkringen som en profilfråga, menar Christian Ståhl, biträdande professor i sociologi vid Linköpings universitet, som forskat mycket om sjukförsäkringen. Och på så vis skiljer de sig åt från Sverigedemokraterna, enligt honom.

– Om det skulle bli en borgerlig regering efter nästa val behöver SD också förhålla sig till att M profilerar sig med besparingar på sjukförsäkringsområdet, säger Christian Ståhl.

Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, menar att Vänsterpartiet länge har varit kritisk till rehabiliteringskedjan, som Alliansen införde 2008
Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, menar att Vänsterpartiet länge har varit kritisk till rehabiliteringskedjan, som Alliansen införde 2008. Foto:Eva Dalin/Stockholms universitet

Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är dock inte förvånad över att båda partierna säger sig vilja satsa på sjuka, och att Vänsterpartiet vill lägga mest pengar.

– Det har ju varit så under lång tid att Vänsterpartiet har haft den linjen och det har varit en ideologisk kontinuitet som vi ser i budgetförslaget. Deras politik kan komma in i ett nytt skede nu i och med pandemin och att vårdare som insjuknat efter att ha jobbat med covidpatienter själva blir utförsäkrade. Det är troligt att Vänsterpartiet kan få fäste i ganska breda grupper som känner sig hotade eller blir drabbade av utförsäkringarna, säger han.

Likhet i bådas förslag om sjuklönekostnader för små företag

Bortsett från att ge pengar till de sjuka vill Vänsterpartiet, liksom Sverigedemokraterna, att staten ska gå in och betala en del företags sjuklönekostnader.

Men de lägger en mindre summa än SD på detta och förslaget skiljer sig också åt på så vis att Vänsterpartiet vill att staten ska stå för hela sjuklönekostnaden hos företag som har upp till tio anställda. Sedan trappas det av i takt med fler anställda. Har ett företag till exempel 15 anställda betalar det 25 procent av sjuklönekostnaderna. Företag med 16 anställda eller fler får inga sjuklönekostnader betalda av staten.

Läs mer Miljardregn: SD satsar mest på sjukförsäkringen – forskare skeptiska 

och Ensamma om att vara emot regeringens lättnad för sjuka 

och Allt fler hotar Försäkringskassan om att begå självmord

och Neddragningarna fyller på statens feta plånbok

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV