Radar · Miljö

FN: Klimatrelaterade katastrofer har fördubblades och tagit miljontals liv

Översvämmade hus i Cagayan-området i Filippinerna förra året.

Klimatkrisen ”förvärrar och intensifierar vattenrelaterade katastrofer och äventyrar liv och försörjning”, sa Förenta nationernas (FN) generalsekreterare António Guterres vid ett symposium för hållbar utveckling i helgen.

Enligt FN har naturkatastrofer under de senaste årtionden varit en av de största bidragande orsakerna till att förvärra fattigdomen i världen och tvingar varje år cirka 26 miljoner människor in i fattigdom. Katastrofer som tagit miljontals liv.

Nästan alla katastrofer är kopplat till vatten, genom översvämningar, stormar, torka, tsunamier eller jordskred, sa generalsekreterare António Guterres på mötet.

"Fjolårets naturkatastrofer världen över skenade, mätt i ökade kostnader. Totalkostnaden landade på runt 210 miljarder dollar, eller 1 700 miljarder kronor, varav cirka 40 procent var försäkrat" – Munich Re.

Och utvecklingen ser mörkt ut. Enligt FN har klimatrelaterade katastrofer fördubblades de senaste två decennierna – jämfört med de föregående tjugo åren. Mer än fyra miljarder människor har drabbats.

Bakom ligger klimatförändringarna, enligt FN, där förändrare regnmönstren påverkat tillgången till vatten, förlängt perioder av torka och värme och påverkat cykloner storlek.

För att minska klimatförändringarna måste den globala uppvärmningen begränsas. Men ländernas nuvarande åtaganden är otillräckliga och utsläppen fortsätter att öka.

António Guterres vill nu att de rika länder samlar ihop 100 miljarder dollar årligen för att hjälpa utvecklingsländer

Röda korset

En rapport från Röda korset från i vintras slog fast att klimatrelaterade naturkatastrofer slår allt hårdare mot många fattiga länder.

Av de tjugo länder som drabbas allra hårdast av klimatförändringar och naturkatastrofer finns inte ett enda med på listan över de tjugo länder som får mest klimatanpassningsstöd, sett till befolkningsmängd.

De tio länderna i världen med högst sårbarhet för klimatförändringar var enligt undersökningen Somalia, Afghanistan, Tchad, Myanmar, Haiti, Sydsudan, Niger, Sudan, Eritrea och Kongo.

Läs även: FN varnar i klimatrapport – IPCC:  ”Mänskligheten är i fara”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV