Radar · Mänskliga rättigheter

FN varnar i klimatrapport – IPCC:  ”Mänskligheten är i fara”

Svält och sjukdomar kommer att bli allt vanligare i framtiden på grund av klimatförändringar, kommer FN att slå fast i en ny rapport.

I utkastet till FN:s klimatrapport skrivs en mörk historia om en planet där människorna är i fara. Svält, torka och sjukdomar kommer att drabba i första hand fattiga länder, men även mer välbeställda.

Den mest uttömmande vetenskapliga genomgången någonsin av FN:s rådgivande vetenskapspanel IPCC beskriver hur den globala uppvärmningen påverkar planeten, ekosystemen och oss människor.

I utkastet till rapporten, som kommer nästa år, varnas det för att om uppvärmningen inte snabbt begränsas, kommer den negativa påverkan på planeten bli bestående.

Rapporten visar att klimatförändringarnas påverkan på oss människor kommer att vara stor och ske snart. Här är några av de slutsatser som rapporten har kommit fram till:

Svält och sjukdom

1. Klimatförändringarna har redan förminskat skördarna med upp till tio procent. År 2050 kan 80 miljoner människor riskera svält och hundratals miljoner riskerar undernäring.

2. Mellan 2015 och 2019 behövde 166 miljoner människor i framförallt Afrika och Centralamerika humanitär hjälp till följd av klimatrelaterad plötslig brist på mat.

3. Trots en positiv socioekonomisk utveckling kommer nära tio miljoner fler barn bli undernärda och hindrade i sin utveckling år 2050 på grund av en livslång exponering av hälsorisker orsakade av klimatförändringarna.

4. Den globala uppvärmningen gör att de geografiska områden som drabbas av insektsburna sjukdomar såsom malaria och denguefeber växer och blir fler.

5. Ökande temperaturer kommer påverka människors fysiska möjligheter att arbeta. Asiens södra delar, delar av Afrika och delar av Central- och Sydamerika kommer att förlora upp till 250 arbetsdagar om året år 2100.

Rapportens mörka bild av vår framtid visar att mycket av den negativa förändring som den globala uppvärmningen orsakar, inte går att göra något åt. Men det finns också delar som ger hopp om framtiden. Genom att halvera vår konsumtion av rött kött och fördubbla vårt intag av frukt, nötter och grönsaker kan vi minska de matrelaterade koldioxidutsläppen med 70 procent och spara 11 miljoner liv fram till 2030.

5 viktiga fakta ur rapporten

1. De fattigaste och mest sårbara länderna kommer att drabbas värst, men även industriländer kommer att möta ökande hot från extrem hetta, vattenbrist och höjda havsnivåer.
2. Beslut om att motverka växthuseffekten och att arbeta för en hållbar utveckling kan ha en viss inverkan, men mycket av den skadliga inverkan på hälsa, utveckling och natur är oundviklig.
3. Extrema väderhändelser orsakade av den globala uppvärmningen ökar bristen på land, färskvatten och minskar antalet djurarter i havet. Utrotningstakten är mer än 1 000 gånger högre än för 70 år sedan.
4. Kuststäder kommer få bära bördan av höjda temperaturer och höjda havsnivåer. 2050 kommer hundratals miljoner människor drabbas av vattenbrist.
5. Varje procent räknas. Hotnivån på arter, ekosystem och mänsklig hälsa är mycket lägre på en en uppvärmningsnivå på 1,5 grad än på 2 grader.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV