Radar · Inrikes

Två döms för högerextrem attack mot minkfarm

Männen poserade med någon form av vapenreplika under vad de själva kallade en fyllefest.

Två unga män döms för mordbrand, mindre allvarligt brott, till villkorlig dom efter att ha tänt eld på en tom minkfarm i Sölvesborg hösten 2019. Åklagaren menar att brandattacken utfördes med ett högerextremt, ideologiskt motiv, och den bilden delas av Nacka tingsrätt.

Tingsrätten skriver att motivet till brottet var ”åtminstone delvis politiskt”. Särskilt den yngre av gärningsmännen hade vissa kopplingar till våldsbejakande högerextremism (så kallad ekofascism).

De båda männen, i dag 19 och 20 år gamla, har erkänt att de låg bakom den brand som ödelade en tom minkfarm i Sölvesborg hösten 2019.

De hade rest dit tillsammans från Stockholmsområdet för att ”befria minkar”, men valde att tända eld på byggnaden när de märkte att verksamheten var nedlagd.

Detta ska ha gjorts i ett djurrättsperspektiv, då framför allt 19-åringen sedan länge haft ett sådant intresse.

Ekofascism

Henrik Olin, åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål, menade i stället att motivet var högerextremt.

Männen, främst 19-åringen, har via internet haft kontakt med två grupperingar som förespråkar en form av ideologi kallad ekofascism, som kopplar samman nazistiska idéer om vit överhöghet med klimatförstörelse och överbefolkning.

Tingsrätten delar åklagarens bild av att det funnits ett ideologiskt motiv, och ser likt åklagaren allvarligast på 19-åringens del i brottet, då han varit mest drivande. Han har bland annat skickat en film av branden till en ekofascistisk grupp i USA som använde filmen som propaganda, konstaerar rätten.

Villkorlig dom

Åklagaren hade yrkat på fängelse i drygt ett år för båda, men deras ålder vid tiden för brottet – 17 respektive 18 år gamla – gör att påföljden blir villkorlig dom.

”Om de hade varit över 21 år skulle de sannolikt ha dömts till fängelse”, säger chefsrådmannen Olof Wetterqvist i en kommentar.

Den yngre av dem, 19-åringen, ska dessutom betala böter. De båda ska även betala skadestånd med sammanlagt 132 000 kr.

Männens försvarare hade yrkat på att det hela skulle rubriceras som grov skadegörelse, och åklagaren hade yrkat på mordbrand av normalgraden. Men tingsrätten rubricerar alltså branden som mindre allvarlig mordbrand.

”Eftersom minkfarmen var nedlagd och i konkurs var det fråga om förhållandevis begränsade ekonomiska värden. Dessutom var det ingen risk för att människor skulle skadas. Det är därför fråga om en mindre allvarlig mordbrand”, säger chefsrådmannen Olof Wetterqvist.

Läs även i Syre: Ekofascister brände ner minkfarm – nu startar rättegången

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV