Radar · Mänskliga rättigheter

Skolor fortsatt stängda i 18 länder – 117 miljoner elever påverkade

Elever i en skola i Nepal.

Här i Sverige kommer snart restriktionerna lätta ytterligare och majoriteten av den vuxna befolkningen är vaccinerad. Men så ser det inte ut överallt annars – 117 miljoner studenter världen över kan fortfarande inte gå i skolan på grund av pandemin.

Motsvarande 7,5 procent av världens studenter går fortfarande inte i skolan på grund av pandemin. Det motsvarar 117 miljoner elever vars utbildning fortfarande är satt på paus, enligt UNESCO. I 18 länder världen över håller skolorna fortfarande helt stängt. I 41 länder håller skolorna delvis öppet.

Sedan pandemins start har skolor världen över hållits stängda i genomsnitt 4,5 månader per land. Räknar man in skolor som delvis har hållits stängda som följd av restriktioner är siffran 8,5 månader – motsvarande nästan ett helt akademiskt år. Skolor har i fem länder hållits stängda i hela 18 månader. Enligt UNESCO har nedstängningarna och begränsningarna av elevers möjlighet att gå i skolan de senaste två åren resulterat i förlust av kunskaper och ett ökande antal avhopp. Elever med särskilda behov eller de som är socioekonomiskt utsatta är de som påverkas allra mest.

Alla länder som har stängt ned skolorna under längre perioder har gått över till distansundervisning, men det är svårt för alla studenter att tillgodogöra sig sådan undervisning av en rad olika anledningar. Brist på bra internetuppkoppling eller en dålig situation i hemmet hör till dem.

Flera länder, 80 procent, har för att barn och unga ska kunna gå i skolan gett lärare förtur i vaccinationskön. Omkring 42 miljoner lärare globalt har därför kunnat vaccineras. I länder som väljer att vaccinera barn ned till 12 år har det varit en bidragande faktor till att restriktioner i skolan kunnat begränsas och undervisningen återupptas, enligt UNESCO.  

Läs också:

86 procent av barnen i grekiska flyktingläger gick inte i skolan i fjol 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV