Radar · Miljö

Sveaskog anklagar Greenpeace för att vilseleda: ”Extra olyckligt”

I en pågående Greenpeace-kampanj mot en planerad avverkning i Muonio sameby anklagar  Sveaskog miljöorganisationen för att sprida felaktig information.

Greenpeace har tillfälligt stoppat Sveaskog att avverka skog i Pajala kommun, viktiga marker för renbetet i Muonio sameby. Nu anklagar skogsbolaget Greenpeace för att sprida felaktig information. Men miljöorganisationen slår ifrån sig kritiken.

Det var för en vecka sedan som Sveaskog meddelade att de drar sig tillbaka från den skog de planerat att avverka i Muonio sameby, som ligger i Pajala kommun. Den planerade avverkningen kunde inte utföras på grund av säkerhetsskäl, meddelade skogsbolaget.

Aktivister från Greenpeace hade då hindrat skogsmaskinerna att avverka ett område som företrädare för Muonio sameby säger är viktigt för renbetet – och har höga naturvärden. I kampanjen mot avverkningsplanerna har de också riktat kritik mot att avverkningen planerats utan något samråd med samebyn, vilket krävs för att virket ska kunna säljas som certifierat, enligt Forest stewardship council (FSC).

Men Sveaskog slår i ett långt uttalande ifrån sig kritiken och hävdar att Greenpeace i själva verket sprider felaktig information om skogsbolaget och vad som hänt. Den pågående avverkningen i Muonio sameby ska ha planerats redan 2020 och var då aktuell för samråd, enligt skogsbolaget – där underlag skickats till samebyn. Möten ska också ha skett under hösten.

Ändå ska inga synpunkter ha kommit in till skogsbolaget från Muonio sameby angående avverkningen. Man ska ändå ha gjort nödvändiga anpassningar till rennäringen, enligt Sveaskog – något reglerna för FSC kräver.

”Skogsstyrelsen är den myndighet som kontrollerar att skogsbruket gör nödvändiga anpassningar. Men eftersom en sameby alltid har bättre kunskap om sitt nyttjande av marken är det otroligt viktigt för oss att prata direkt med samebyarna. Därför är det extra olyckligt när en sameby väljer att inte berätta för oss vilka anpassningar de vill se”, skriver Sveaskog.

"De har skickat ett par kartor"

Men något samråd var det aldrig frågan om, menar företrädare för samebyn. De möten som varit under hösten har handlat om andra frågor.

”Vi måste väl kunna ha möten med Sveaskog utan att få tillbakakastat på oss att vi har haft ett samråd, när det från samebyns sida inte alls ansetts vara ett sådant möte,” skriver Katarina Sevä, styrelseledamot i Muonio sameby i ett uttalande.

Här kommer vi till pudelns kärna. För enligt Muonio sameby har det inte varit frågan om något samråd i den betydelse att avverkningarna planerades tillsammans med samebyn. Den typen av samråd, skriver man, avbröts utan förvarning för fyra år sedan efter att samebyn motsatt sig en avverkningsplan.

– De har skickat ett par kartor där de tänker avverka men vi vill få till riktiga samråd igen, säger samebyns ordförande Hans Holma till Syre.

"Ett fundamentalt brott mot FSC:s regler"

Muonio sameby är en koncessionssameby, vilket skiljer sig juridiskt från en skogssameby. Rennäringen sker på tillstånd från länsstyrelsen och skogsbolagens skyldigheter att samarbeta kring en avverkning är inte lika långtgående. Ändå har Sveaskog behandlat Muonio sameby som om det vore en skogssameby – fram till att de en dag för fyra år sedan bestämde sig för att inte göra det längre, enligt Hans Holma.

– Förr i tiden så var vi tillsammans med Sveaskog ute i fält och bestämde vad som skulle avverkas, markberedas och vilka områden vi ville spara. Det kan man kalla ett gemensamt samarbete med värdighet, säger han.

Även om inte Muonio sameby är en skogssameby menar de att de har stöd i FSC:s regelverk för att behandlas som en sådan. I det uttalande de författat med Greenpeace, skriver de att Muonio särskiljer sig från andra samebyar, i det att de själva identifierar sig som en skogssameby och att de också gör det av Samernas riksförbund och Sametinget.

Greenpeace och Muonio sameby hänvisar också till en ny standard inom FSC där det finns en princip om urfolks rättigheter som anger att ”individen uppskattar sig som en del av ett urfolk och accepteras som medlem av gruppen”.

”Att Sveaskog inte tar hänsyn till detta och således felkategoriserar Muonio sameby ser vi som ett fundamentalt brott mot FSC:s regler,” enligt Greenpeace.

"Fokuserar på bra samtal"

I en kommentar till Greenpeace anklagelse skriver Sveaskogs pressavdelning:

”Vi har ingen kommentar till just frågan om Muonios status, eftersom det inte är Sveaskog som avgör en samebys status. Vi fokuserar på bra samtal med dem, i enlighet med FSC:s standard.”

I sin kritik mot Greenpeace kampanj framhåller Sveaskog också att skogsbolaget endast äger 35 procent av den skogsmark som ingår i samebyns område, av den är 28 procent avsatt för naturvård. Den nu planerade avverkningen rör 0,25 procent av skogen.

”De avverkningar Sveaskog årligen gör i Muonio sameby är med andra ord en mycket liten del av den skogsmark som finns inom Muonio samebys gränser”, skriver Sveaskog.

Läs mer: Greenpeace stoppar omstridd avverkning i Pajala

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV