Radar · Miljö

Greenpeace stoppar omstridd avverkning i Pajala

Genom att slå läger i den skog som Muonio sameby brukar till rennäring och som hotas av avverkning, har den planerade avverkningen tillfälligt stoppats, uppger Greenpeace.

I ett skogsområde i Muonio sameby i Pajala kommun har nu en omstridd avverkning stoppats tillfälligt av Greenpeace, uppger miljöorganisationen.

Djup oenighet har uppstått mellan Muonio sameby och statliga Sveaskog kring planerna på att avverka ett cirka 75 hektar stort skogsområde. Enligt samebyn rör det sig om ett skogsområde med höga naturvärden som också är ett viktigt renbetesområde.

– Dessa områden där de nu börjat avverka är redan oerhört sargade av tidigare kalavverkning, det finns inget utrymme för fler kalhyggen här. Renarna behöver lavrika skogar för att överleva och vi står fast vid vårt krav att formella samråd med samplanering måste återupptas, säger Hans Holma, ordförande i Muonio sameby i ett uttalande.

Sveaskog avbröt de formella samråden med samebyn för ett par år sedan men har skrivit i ett uttalande att bolaget följer de krav som certifieringen FSC-föreskriver och att samråd återupptogs under sommaren, i syfte att ta hänsyn till rennäringens behov. Man kom då överens om att träffas igen i slutet av augusti, enligt Sveaskog. Men enligt Greenpeace och samebyn ska avverkningen ha påbörjats innan det planerade samrådet.

– Att i media lova att samråd ska återupptas för att kort därefter, bakom ryggen och utan samtycke börja avverka skogen, det är förkastligt, säger Karolina Carlsson på Greenpeace.

Efter att miljöaktivisterna i helgen anlände till den del av skogen där skogsmaskiner börjat arbeta, ska avverkningen ha stoppats.

Syre söker Sveaskog för en kommentar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV