Radar · Inrikes

Kommunpolitiker dömd för pridemanifestation

Eva Märta Granqvist har dömts för dagsböter för att inte ha sökt tillstånd för en pridemanifestation i Höör.

Eva Märta Granqvist (V) fälls för brott mot ordningslagen efter att ha delat ut rosa ballonger utanför Höörs kommunhus den 14 oktober i fjol. Manifestationen som samtidigt tog fart var inget hon hade planerat för – vilket var anledningen att de inte sökt tillstånd.  

– Jag är besviken över domen och tycker det är ett steg i fel riktning. Det handlar ju inte bara om den här domen, som kan ses som ganska obetydlig, utan det här är en del av ett mycket större förlopp som håller på i vårt land just nu, där man drar åt snaran och krymper utrymmet för minoriteter, säger Eva Märta Granqvist.

Det som låg till grund för manifestationen var att Hörby kommun under förra året beslutade för att förbjuda prideflaggan kommunens flaggstänger.

– Vi vill inte hissa flaggor som inte representerar alla i kommunen, och prideflaggan är just en sådan, sade Cecilia Bladh in Zito (SD), kommunstyrelsens ordförande, till SVT då.

Eva Märta Granqvist menar att det handlar om en förskjutning i samhället, och någonting som vi inte ska finna oss i.

– Det handlar om allt från krigsflyktingar från Afghanistan och HBTQ-personer där man tar ner flaggan i syfte att peka ut den här gruppen som mindre värd. Vi ska inte finna oss i det här och måste försvara våra gemensamma rättigheter, säger hon och menar att prideflaggans budskap har förskjutits under åren och att de nu står för just alla människors lika värde.

– Det här är en symbolisk handling från deras sida, att peka ut den här gruppen.

Uppmärksamma flaggpolicien

Tanken med manifestationen var att hon, tillsammans med en kollega från föreningen Växtkraft skulle dela ut rosa ballonger utanför kommunhuset för att uppmärksamma kommunens nya flaggpolicy. Kvällen innan hade de skapat ett Facebookevent för manifestationen som tre personer hade svarat ja på. Vilket hon menar är en ganska normal uppslutning när de har liknande manifestationer i Hörby.

Men dagen efter hade också Svenska kyrkan mittemot hissat prideflaggan och gått ut på gatan. Även personer från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) och Liberala ungdomsförbundet (LUF) kom dit för att visa sitt missnöje.

Anledningen att Eva Märta Granqvist dömdes var just på grund av Facebookeventet, där rätten menade att hon skulle ha förstått att detta skulle hända och därmed söka tillstånd. Men själv menar hon att hon inte alls kunde veta att detta skulle bli utgången.

– Vi uppmanade inte att exempelvis skandera slagord eller ta med banderoller. Det fanns inget brottsligt uppsåt eller något likgiltighetsuppsåt då jag inte kunde veta att så här många skulle komma, säger Eva Märta Granqvist.

Syre: Hade du kunnat gjort någonting annorlunda?

– Nej det hade jag inte. Jag viste inte att de skulle flagga i kyrkan eller att det skulle komma andra grupper som SSU. Att LUF kom och ritade med gatukritor viste jag ingenting om. Men man har utsett mig som ansvarig för alla som kom, säger hon.

Totalt dök det upp mellan 30 och 40 personer utanför kommunhuset.

Förlorat nämndemanuppdrag

Till början hade hon tänkt att betala strafföreläggandet som kom i våras. Men tänkte om efter att de ringt upp från förvaltningsrätten i Malmö, där Eva Märta Granqvist satt som nämndeman. De berättade att de var tvungen att stänga av henne på grund av att hon var misstänkt i en brottsutredning.

– När jag såg att det skulle få de här följderna, att jag inte ska kunna vara nämndeman för att jag har delat ut ballonger till allmänheten på gatan i Hörby, så bestämde jag mig för att låta det hela gå till åtal istället.

Lunds tingsrätt fällde där Eva Märta Granqvist för brott mot ordningslagen och till att betala 30 dagsböter. Hur hon går vidare med domen är än så länge inte bestämt.

– Jag och min försvarare ska träffas i nästa vecka för att gå igenom domen. Vi överväger att överklaga till hovrätten då det är en viktig principfråga, säger Eva Märta Granqvist.

Läs mer: 

M backar om slopad prideflagga: 14/10-2020