Radar · Miljö

Danmark skapar en allians mot investeringar i nya gas- och oljefält

Trots att The international energy agency konstaterat att nya investeringar i fossil utvinning är oförenligt med Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, fortsätter flera länder att prospektera efter nya fyndigheter.

Samtidigt som opinionen växer mot ny olje- och gasutvinning i Norge samlar grannlandet Danmark en allians som ska få fler länder att låta det svarta kolet bli kvar i marken, rapporterar Reuters.

I veckan har Oslos gator översvämmats av aktivister från klimatgruppen Extinction rebellion, som kräver ett stopp för ny utvinning av olja- och gas i Norge. Även gräddan av landets författarelit har skrivit ett upprop inför valet den 13 september, att ”rösta för miljön”.

Men det är inte enbart inom det oljeproducerande landet som en opinion växer med krav på att låta det svarta kolet bli kvar i marken. Inför klimattoppmötet i Glasgow i november har Danmark och Costa Rica tagit initiativ till ”Alliansen bortom olja och gas (BOGA), rapporter nyhetsbyrån Reuters. Länderna som ansluter sig förbinder sig att ta beslut om att sätta ett datum för när utvinningen av olja- och gas ska upphöra och stoppa prospektering av nya områden. 

Syftet med alliansen ska vara att omdefiniera vad som räknas som en klimatledande nation. Det ska enligt den nya alliansen inte räcka med att fasa ut förbränningen av fossila bränslen, utan motsvarande mål måste också finnas för själva utvinningen av olja och gas.

– Vi befinner oss i en paradoxal situation just nu där många länder har lovat att bli koldioxidneutrala (till ett givet datum) samtidigt som de planerar att producera mer olja och gas efter det, säger Dan Jörgensen, Danmarks miljö- och klimatminister till Reuters.

Så sent som i maj konstaterade The international energy agency att inga nya investeringar kunde göras i ny utvinning av fossil energi, om vi menar allvar med att sträva efter Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, jämfört med före den industriella revolutionen.

Danmark skapade stora rubriker i december 2020 när det som ett av Europas största oljeproducerande länder stoppade all prospektering av olja och gas i Nordsjön, samt lovade att fasa ut den nuvarande produktionen till 2050.

Costa Rica har aldrig haft någon produktion av olja- och gas men överväger ett beslut om att permanent förbjuda fossila bränslen.

Även Sveriges regering har lagt förslag om att förbjuda framtida prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022. Det beskedet kom tidigare under sommaren. 

Syre har frågat om miljö- och klimatminister Per Bolund fått en förfrågan om att ansluta sig till Alliansen bortom olja och gas – och hur regeringen i så fall kommer att ställa sig till det. Men inte fått något svar före den här artikelns pressläggning.

Läs mer:

Gretas känga inför Cop26: ”Storbritannien ljuger om sina utsläpp”

Stopp för prospektering av kol, olja och gas: ”Ett stort steg för att nå klimatmålen”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV