Radar · Miljö

Efter kommunens beslut – Bolund svarar på vindkraftskritiken: ”Ska inte byggas överallt”

Miljö- och klimatminister Per Bolund svarar på vindkraftskritiken.

I Sverige byggs vindkraften ut snabbare än någonsin. Men alla är inte lika nöjda över utvecklingen. Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) svarade på kritiken i söndagens Agenda.

Mellan 2019 och 2020 ökade produktionen av el från vindkraft i Sverige med nästan 40 procent, enligt data från Svenska kraftnät. Elproduktionen från kärnkraft och vattenkraft är fortfarande betydligt större, men gapet minskar i rekordfart. Något som Syre tidigare rapporterat om.

2019 låg nämligen produktionen från vindkraft på 19,9 tWh, för att bara ett år senare ligga på 27,6 tWh. 2020 blev även ett rekordår sett till högsta timproduktionen från vindkraft, då den nådde 8 397 MWh på morgonen mellan klockan sju och åtta den 21 november.

I söndagens Agenda på SVT talade miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) varmt om vindkraften, och påpekade även hur ekonomiskt lönsam den blivit.
 
– Det är väldigt tydligt att vindkraften gör en enormt stor klimatnytta, säger han i programmet.

Tuffa kritiken

Men det är inte alla som ser lika ljust på byggandet av ny vindkraft. I Offerdal i Krokoms kommun i Jämtland har frågan väckt stor debatt. Trots miljardinvesteringar som ger grön el och arbetstillfällen har man kommit fram till att inte upplåta mark till en vindkraftspark – för att värna om naturen.

Per Bolund svarar kritikerna i programmet, och medger att han kan ha förståelse för synpunkterna som förts fram.

– För mig som miljöpartist är det självklart att vindkraft inte ska byggas överallt, säger han i Agenda.

Så som det ser ut i dag har Krokom rätt att sätta stopp för utbyggnaden av vindkraft. Kommunerna har ett veto. Regeringen har dock tagit fram ett förslag där man vill hindra kommuner som sagt ja till att bygga ut vindkraft att kunna ändra sig senare i processen, vilket är möjligt i dag.

– Det viktiga är att det är väldigt tydligt vad som gäller och hur planerna ser ut så att kommunen kan ta ställning med korrekt information. Det ska inte vara så att man först säger ja och sen ändras planerna så att man ska bygga större eller mer, säger Per Bolund.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV