Radar · Miljö

Svensk vindkraft slår nytt rekord

En vindkraftspark med flera vindkraftverk på Granberget söder om Umeå.

Mellan 2019 och 2020 ökade elproduktionen från vindkraft med nästan 40 procent i Sverige, visar ny data från Svenska kraftnät. Ökningen beror främst på att det har byggts ut flera nya vindkraftverk i landet.

Elproduktionen från vindkraft i Sverige är fortfarande mycket lägre än den som kommer från kärnkraft och vattenkraft. Men ny statistik visar att gapet minskar i snabb takt. 2019 låg elproduktionen på 19,9 tWh. Ett år senare hade den stigit till 27,6 tWh. 2020 blev också ett rekordår för timproduktionen inom svensk vindkraft, då den nådde sin allra högsta nivå hittills med 8 397 MWh på morgonen mellan klockan sju och åtta den 21 november.

"Billigast att bygga"

En av de främsta orsakerna till den snabba uppgången är att Sverige fått flera nya vindkraftverk under kort tid. Men det har också blåst mycket under 2020, 14 procent mer än vad det gör normalt, vilket har varit en bidragande faktor. 

– Den enkla förklaringen är att vindkraft är det energislag som är billigast att bygga. I stort sett alla pengar till ny elproduktion i Sverige går till vindkraft, säger Daniel Kulin, analytiker hos branschorganisationen Svensk vindenergi till Ny teknik.

Utbyggnaden av vindkraftverk kommer att fortsätta även i år, enligt Daniel Kulin. Produktionen har slagit rekord varje år och kurvan fortsätter peka brant uppåt. Men några stödpengar är inte att räkna med, i alla fall inte i samma utsträckning som tidigare, även om det fortfarande finns möjlighet att söka bidrag för utbyggnad av vindkraftverk.

– Hela branschen betraktar stödsystemet som dött. Vindkraften har tidigare varit stödberoende men är nu kommersiellt mogen, säger Daniel Kulin.

Läs mer: Här föreslår Naturvårdsverket vart vindkraftverk bör byggas ut

Fakta: Elproduktionen i Sverige under 2020

Vattenkraft: 72 TWh

Kärnkraft: 47,4 TWh

Vindkraft: 27,6 TWh

Övrig värmekraft: 5,9 TWh

Solkraft: 0,5 TWh

Totalt: 153,6 TWh

Källa: Svenska kraftnät.

Statistiken bygger på den el som tagit sig ut i elnätet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV