Radar · Miljö

Här föreslår Naturvårdsverket var vindkraftverk bör byggas ut

En ny nationell strategi från Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår myndigheterna hur mycket vindkraft Sveriges regioner kan planera för.

I en ny strategi för vindkraftsutbyggnaden i Sverige föreslår Naturvårdsverket och Energimyndigheten hur mycket vindkraft regioner kan planera för.

476 vindkraftverk i Norrbotten, 357 i Göteborg och 95 i Stockholm, så ser delar av förslaget på en regional fördelning av utbyggnadsbehovet av vindkraft ut. Bakom förslaget, som presenteras i går, står Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

I den nya nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad sprids utbyggnaden ut i landet, för att nå det utbyggnadsbehovet om 80 TWh vindkraft på land till år 2040.

I nästa steg kommer lokala tjänstemän och politiker ansvara för det fortsatta arbetet med att ta fram regionala planeringsunderlag och även kommande översiktsplaner gällande vindkraft.

– Förhoppningen är att länsstyrelserna ska få något att utgå från, det nationella utbyggnadsbehovet måste brytas ner regionalt för att bli mer hanterbart. I slutändan handlar det sedan om vad kommunerna har möjlighet att planera för. Nu hoppas vi att länsstyrelserna får i uppdrag att analysera de regionala utbyggnadsbehoven närmare, säger Lena Odeberg, uppdragsledare på Naturvårdsverket, till Aktuell hållbarhet.

• Här finns rapporten: Nationell strategi för en hållbar vindkraft

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV