Radar · Miljö

Förslaget: Så kan hungerkrisen lösas

Madagascar är ett av de länder som drabbats hårt av klimatförändringarna, vilket orsakat flera år av torka.

Det haglar inte goda nyheter när hungerkris och klimatkris kommer på tal. Men en positiv nyhet från Food systems summit som nu avslutats i New York, är att det går att göra något åt det. ”Det kostar bara 40 till 50 miljarder per år fram till 2030″, sa Joachim von Braun under ett av talen och syftade på hur hungern kan upphöra samtidigt som klimatet gynnas.

Det är mycket som behöver ställas till rätta när det gäller hur vår mat produceras i världen. Den räcker inte med att hundratals miljoner människor går hungriga, mycket av vår matproduktion är dessutom skadlig för både den biologiska mångfalden och klimatet. För att vända kajutan har småjordbrukare ansetts sitta på en viktig nyckel. Men inför det stora FN-möte i New York där lösningar på kriserna skulle diskuteras, var kritiken svidande från flera småbrukarrörelser. Istället för att hamna i centrum var det de stora företagen som skulle få det mesta av strålkastarljuset, enligt FN:s rapportör för maträttigheter.

Läs mer: FN:s toppmöte om maten kritiseras för att gå storföretagens ärenden

Men några ljuspunkter kom ändå ut från mötet. Den tyska forskaren Joachim von Braun representerade den vetenskapliga gruppen och slog ett slag för att kraftiga satsningar kan vända båten. Med ett tillskott på mellan 40 och 50 miljarder dollar per år fram till 2030, skulle det gå att få ett slut på världshungern. Samtidigt kan utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn minska drastiskt.

– Ökad hållbar produktion, teknologier, bättre marknader, mindre matsvinn, sociala skyddsnät med skolmat skulle vara centralt i sådana investeringar, sa han och fortsatte:

– Det globala matsystemet släpper ut trettio procent av de globala växthusgaserna men kan och måste bli klimatneutralt.

För att det ska gå vägen måste traditionella matsystem och urfolk respekteras och få stöd från det vetenskapliga samhället, samtidigt som skyddet av 500 miljoner småbrukares markrättigheter behöver upprätthållas, enligt Joachim von Braun.

Läs hela talet här.