Radar · Basinkomst

De sprider Nordens första pamflett om basinkomst

Idén till basinkomstpamfletten började spira redan 2019 då flera nordiska basinkomstaktivister träffades på en basinkomstkonferens i Oslo.

För första gången någonsin har de nordiska länderna nu en gemensam basinkomstpamflett. Det är nordiska delen av Basic income earth network, Bien, som har sammanställt den. ”Genom att införa basinkomst skulle de nordiska länderna återställa sin internationella renommé”, säger Vivan Storlund, basinkomstaktivist.

På måndag anordnar finska Bien en konferens i Helsingfors där en nordisk basinkomstpamflett ska presenteras. Det är första gången någonsin som de nordiska länderna går ut med en gemensam pamflett.

– Det känns jättekul, säger Jouko Hemmi, initiativtagare till pamfletten, och en av de som arrangerar konferensen.

Målet med pamfletten är att få upp basinkomst på dagordningen. De ska bland annat sprida den till alla regeringarna, liksom till Nordiska rådet. För tillfälligt är Finland ordförande för det och just nu har de på sin agenda att stärka samarbetet med civilsamhället.

– Det är ett intressant sammanträffande. Nordiska rådet frågar civilsamhället om sådant som de vill höra, men nu är det vi som säger vad vi vill att de ska höra. Det ska bli intressant att se vilken respons vi får, säger Vivan Storlund, basinkomstaktivist och en av arrangörerna till konferensen.

Det innehåller basinkomstpamfletten

Pamfletten består av 40 sidor i A4- storlek med olika infallsvinklar på basinkomst. Det handlar bland annat om hur basinkomst skulle kunna underlätta flexicurity på en osäker arbetsmarknad och vilken roll fackföreningar skulle kunna få om basinkomst infördes. Ett annat kapitel handlar om att en basinkomst skulle underlätta genomförandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som att till exempel utplåna hungern och stärka de demokratiska institutionerna, vilket i sin tur skulle kunna leda till mer fred i världen.

Ytterligare en skribent skriver om ”avgift och utdelning”, alltså att införa en koldioxidavgift som är mycket högre än dagens koldioxidskatt och där staten sedan delar ut intäkterna lika till alla medborgare. Det påminner om en basinkomst, men skiljer sig åt på så vis att tanken är att koldioxidavgiften upphör när alla företag har ställt om och blivit hållbara.

Definitionen av vad som är basinkomst i texten skiljer sig också åt. Vissa pratar om negativ inkomstskatt, alltså att bara personer med lägre inkomster får pengar, medan andra pratar om en basinkomst som går till alla, även rika.

Men Vivan Storlund tycker inte att det är ett problem att basinkomst inte definieras i pamfletten.

– Det har också en effekt att det är så många infallsvinklar, säger hon.

Trygghetssystemet med heltidsarbete som norm

Både hon och Jouko Hemmi framhåller att dagens socialförsäkringssystem bygger på heltidsarbete som norm. Och att det numera fungerar dåligt med tanke på att allt färre har fasta heltidsanställningar. Att införa basinkomst vore en naturlig utveckling för välfärdsstaten, menar de.

– Vi har ett utvecklat trygghetssystem i dag och det är egentligen ett väldigt litet steg till att genomföra basinkomst, men motståndet är starkt, säger Vivan Storlund.

Hon ser framför sig en utveckling där regeringarna till sist blir tvingade att införa basinkomst, precis som de tvingades till att införa demokrati för 100 år sedan. Och det vore naturligt om Norden vore först.

– Nordiska länderna har en helt unik ställning i internationella sammanhang. Vi framställs alltid som idealmodellen för välfärdsstaten, där stödet är universellt. Men med den neoliberala politiken som förts under senare år har vi fått allt mer behovsprövning. Genom att införa basinkomst skulle Norden kunna återställa sin internationella renommé, säger Vivan Storlund.

För den som vill närvara vid konferensen, men inte kan ta sig till Helsingfors, går det att se konferensen live via Youtube. Där går det även att kommentera under tiden som konferensen pågår.

Läs mer:

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

Jobbskatteavdraget kan delfinansiera en basinkomst

Här har basinkomst införts permanent ”Intressantast i världen”

Så liknar Kanadas kamp för klimatet en basinkomst

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV